Her er info om hva som var nytt på siden 2009-2023, og i korte trekk hvor det finnes.

19.11.2023

Meløykalenderen 2021 er lagt ut

12-13.11.2023

Siden "Småplukk" er endret, delt opp år for år.
Siden "Update" fokuserer nå på siste året".
Siden "Småplukk" er endret, delt opp år for år.
Egen infoside for nye medlemmer
Siste styremøtereferat lagt ut

23.10.2023

Siden med styremøtereferater er oppdatert.
Årets sommertur er beskrevet under "våre turer".

03.07.2023

Siden med styremøtereferater er oppdatert.
Info om årets sommertur på forsiden.
Artikkel -, Emne -, og Forfatteregister er oppdatert. de dekker nå alt tom. 2022.

18.06.2023

Meløykalenderen 2020 er lagt ut.

13.06.2023

Rapport fra "på tur til Meløy med Meløy Historielag" lagt ut.

12.06.2023

Informasjon om nytt styre og kontaktinfo lagt ut.
Siden med referater er oppdatert.

31.05.2023

Siden med styremøtereferater er oppdatert.

30.11.2022

Bilder fra produktslippet lagt ut.

29.11.2022

INFO om årets produkter lagt ut, priser på eldre utgivelser justert.

09.11.2022

Siste styremøtereferat lagt ut.
Info om årets produktslipp lagt ut.

21.10.2022

Siste styremøtereferat lagt ut.

17.10.2022

Siste styremøtereferater lagt ut.
Reportasje fra lagets sommertur i 2022 (Bolgværet + +) er lagt ut!
Småplukk lagt til.

11.06.2022

Meløykalenderen 2019 er lagt ut.

07.06.2022

Siste styremøtereferater lagt ut.
Årsmelding og årsmøtereferat lagt ut.
Info om nytt styre er oppdatert.

23.11.2021

Forsiden er normal igjen...
Siden er oppdatert med nye produkter og nye priser på "lagerførte" produkter.
Info om årets produktlansering lagt til.

13.03.2021

Siste styremøtereferat er lagt ut.

28.11.2020

Forsiden er normal igjen...
Produktsiden er oppdatert med nye priser og info om årets produkter!

21.09.2020

Siste styremøtereferater lagt ut.
Årsmelding og årsmøtereferat lagt ut.
Registre over utgivelser er oppdatert.

08.02.2020

Meløykalenderen 2018 er lagt ut.

04.02.2020

Siste styremøtereferat lagt ut.
Reportasje fra lagets sommertur i 2019 (Lurøy) er lagt ut!

15.01.2020

Nettredaktøren har ENDELIG ryddet innboksen...
Reportasje fra lagets sommertur i 2018 er lagt ut!

26.10.2019

Forsiden er normal igjen...
"Småplukk" er oppdatert med de siste hendelser i laget og produktsiden er oppdatert med info om årets produkter!

26.10.2019

Forsiden er "okkupert" av annonse for årets bokslipp...
Registeret over bilder i Meløykalenderen pr. grend er oppdatert!

06.10.2019

Siste styremøtereferat lagt ut.
Noen småsaker under "Småplukk"

13.05.2019

Siste styremøtereferat lagt ut.
Årsmelding og årsmøtereferat lagt ut.

08.06.2019

Siste styremøtereferat lagt ut.
Forsiden er "okkupert" av annonse for årsmøte

11.02.2019

Siste styremøtereferat lagt ut.

25.11.2018

Lagt ut info om årets produkter og korrigert tidligere utsalgspriser.

07.11.2018

Siste styremøtereferat lagt ut.

17.09.2018

Siste styremøtereferat lagt ut.
Litt nytt under "Småplukk"

04.06.2018

Meløykalenderen 2017 er lagt ut.

23.05.2018

Registre for alle utgitte årbøker oppdatert med innhold fra årbok 2017.
Siste årsmøtereferat lagt ut

06.05.2018

Styreinfo og kontaktpersoner i Meløy Historielag er oppdatert.
Kort info fra årsmøtet
Info om lagets aktiviteter i 2017 er oppdatert.

14.04.2018

Siste årsmeldinger fra Meløy Historielag er lagt ut.

13.02.2018

Siste styremøtereferat lagt ut.
Litt nytt under "Småplukk"

11.12.2017

Siste 2 styremøtereferater lagt ut.
Kort referat fra Årbok - / kalenderslipp finnes under "Småplukk"
Produktsidene med årbøker og kalendre er oppdatert med årets produkter og priser er justert!

10.10.2017

Reportasje fra årets sommertur finnes nå under "Våre Turer"

25.06.2017

Siste styremøtereferat lagt ut.
Litt info om årets sommertur finnes under "Småplukk"

31.05.2017

Årsmøtereferat lagt ut.
Litt info om det avholdte årbokseminaret finnes under "Småplukk"

08.04.2017

Meløykalenderen 2016 er etter "uendelige" forsinkelser lagt ut...
Referat fra siste styremøte i Meløy Historielag er lagt ut.

09.02.2017

Referat fra siste styremøte i Meløy Historielag er lagt ut. Litt info om kommende ting i 2017 under "Småplukk"

04.12.2016

Referat fra Meløy Historielag sin sedvanlige årlige bok- og kalenderpresentasjon på Ørnes Hotell er lagt ut under "Småplukk"

21.11.2016

Vi har lagt ut 3 artikler fra hver av de sist utsolgte årbøkene. 1986, 1988 og 1993.
Disse er lagt ut som PDF filer og finnes ved hver årbok på produktsidene.

14.11.2016

Forsiden er løslatt...
Produktsidene med årbøker og kalendre er oppdatert med årets produkter og priser er justert!

07.11.2016

Forsiden er "okkupert" av annonse for årets bokslipp...
2 nye styremøtereferater lagt ut, og alle registre til årbok og kalender er oppdatert!

04.09.2016

Rapport fra årets sommertur lagt ut.

05.07.2016

Info om årets sommertur lagt ut.

26.06.2016

Meløykalenderen 2015 lagt ut

22.06.2016

Utdeling av årbøker til alle 10. klasse-elever i Meløy under "Småplukk"

Meløykalenderen 2015 blir lagt ut "om litt"...

21.05.2016

Årsmøtereferat / årsmelding - ligger ute på "Møter"

Store og små saker / info under "Småplukk"

07.04.2016

Siste styremøtereferat lagt ut, pluss noen småsaker / info under "Småplukk"

09.03.2016

Siste styremøtereferat lagt ut, pluss noen småsaker / info under "Småplukk"

16.11.2015

Siste styremøtereferat lagt ut, årets årbok er å finne i "Produkter" / info fra boklanseringen under "Småplukk"

13.10.2015

Siste styremøtereferat lagt ut, pluss noen småsaker / info under "Småplukk"

05.09.2015

Referat fra årets sommertur lagt ut, les via "Våre Turer"

10.08.2015

Litt fra Steinkaimarkedet i Meløysjøen og "Liv og Røre" på Ørnes - Begge under "Småplukk"

22.06.2015

Litt info om ÅRETS sommertur inkludert info om hvordan man melder seg på!

Kommentar etter "Jæradagen 2015" - Begge under "Småplukk"

06.06.2015

Siste styremøtereferat er lagt ut.

"Småplukk" er fylt opp med masse ny info.

26.05.2015

Siste årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut.

Siste artikkel-register, forfatter-register og emne-register vedr. årbøkene er på plass. Dekker nå alle utgitte årbøker tom. 2014

01.03.2015

To nye møtereferater er lagt ut.

09.12.2014

Ett nytt møtereferat er lagt ut, noen priser på eldre produkter er justert og det er lagt ut ny "oversiktsfil" over motiv på kalenderbilder.

02.12.2014

Referat fra Meløy Historielag sin sedvanlige årlige bok- og kalenderpresentasjon på Ørnes Hotell er lagt ut under "Småplukk"

21 og 22.11.2014

En noe beskjemmet Webmaster har ENDELIG lagt ut Meløykalenderen 2013 og 2014!
SCRAP - BOOK, omfatter nå alle år fra 1984 til og med 2013.
Siden med møtereferater er oppdatert.
Produkter er oppdatert med forside på årets Årbok.
Info om Beitstaden Historielag sitt besøk i Meløy er lagt ut.
Ny oversikt over lokalhistoriske bøker er på plass.
Boka, Láhko nasjonalpark - Glomfjellet, Sundsfjordfjellet og Beiarfjell, er presentert under "Småplukk".

22.09.2014

1 "nytt" møtereferat, info om Kulturvernprisen 2014 og reportasje om årets sommertur til Gildeskål er lagt ut.

I begynnelsen av oktober vil bla. Meløykalenderen 2013 og 2014 bli lagt ut.

20.03.2014

2 "nye" møtereferater er lagt ut.

18.01.2014

Historielaget sitt "januarsalg" har startet. Masse priser på eldre produkter er redusert!

2 "nye" møtereferater er lagt ut.

29.11.2013

En side om sommerens tur til Rødøys nordre fastland er lagt ut, info om årbok og kalenderpresentasjon er lagt ut på "småplukk". Produkter og "BUTIKK" er oppdatert.

I tillegg til selve bildene fra gamle Meløykalendre finnes det nå en oversikt over bildene sortert etter navn på grend - ligger ute som PDF.

NB - Årboka fra 1993 er UTSOLGT!

03.10.2013

Litt nytt innhold på plass, "småplukk" er oppdatert, noen referater lagt ut og div register oppdatert.

26.06.2013

En del nytt! Det har tatt litt tid, men nå er info om lagets nye leder, styre, nye æresmedlemmer og de 2 kulturværnprisene som ble utdelt i 2012 lagt ut! I tillegg er litt mer info kommet på plass "både her og der"...

02.12.2012

MYE NYTT! For den virkelig interesserte har det nå kommet MASSE nytt stoff på nettsiden!

Oversikten over bøker og skrifter med lokalhistorisk relevans til Meløy & omegn noe oppdatert / endret.

Nye registre dekkende tom. årbok 2011 lagt ut.

Årets årbokpresentasjon er på plass.

Info om årets tur til Støtt er lagt ut.

2 nye menyvalg er på plass. Det ene, MØTER, leder til en (foreløpig) oversikt over div. dokumenter og protokoller / referater.
Her er det lagt ut en del, men (mye) mer kommer... Det andre, SCRAP - BOOK, leder til 16 stk. pdf - dokument, som omfatter alle år fra 1984 til og med 2011.
I dokumentene finnes alt som kan framskaffes av Meløy Historielags egen historie, i album-framstilling.
Det kan forekomme artikler eller utskrifter som dessverre er litt dårlig lesbare, men hendelsen har likevel fått sin omtale, og er ikke gjemt og glemt av den grunn.
Totalt ligger her ca. 108,5 MB...

23.04.2012

Alt innhold på nettsiden var dessverre utilgjengelig i hele helgen grunnet bytte av server.
Webmaster beklager dette sterkt!

13.02.2012

Hele kapitlet hva angår Meløy fra Amund Hellands Topografisk-historisk beskrivelse over Nordlands amt er lagt ut under LOKALHISTORIE.

Samme sted er oversikten over bøker og skrifter med lokalhistorisk relevans til Meløy & omegn noe oppdatert / endret.

10.01.2012 - Oppdatert etter dette.

Det er opprettet et nytt menyvalg. Se etter LOKALHISTORIE.

Her er det er nå lagt ut en oversikt over bøker og skrifter med lokalhistorisk relevans til Meløy & omegn, utgitt gjennom tidene, med spesiell fokus på to av siste års produkter, "Amalie Johanne Olea og Lyder Bang Ellingsen - deres slekt og liv i Meløy" av Silja K. Johannessen og "Legeblikk på lekfolk" av Trine Grønn Iversen.
Begge ligger for salg blant annet hos Meløy Libris, Ørnes.

15.11.2011

Bildene fra Meløykalenderen 2010 er lagt ut, se under KALENDER

14.11.2011

Oppdatert info om styre, se under INFO

Oppdatert innhold / priser / lagerstatus på våre produkter, se under PRODUKTER / "BUTIKK"

Alle registre er oppdatert tom. 2010, se under PRODUKTER / Emne -, Artikkel - og Forfatterregister for årbøkene

Årbokspresentasjon, "Seminar i Mosjøen" og "Medlemsblad" - alt presentert under SMÅPLUKK

16.11.2010

Bildene fra Meløykalenderen 2009 er lagt ut, se under KALENDER

15.11.2010

Oppdatert info om medlemsmasse, se under INFO

Oppdatert innhold / priser / lagerstatus på våre produkter, se under PRODUKTER / "BUTIKK"

Alle registre er oppdatert tom. 2009, se under PRODUKTER / Emne -, Artikkel - og Forfatterregister for årbøkene

Årbokspresentasjon, "Mitt liv med Hurtigruten", Kulturminnedagen 2010 og "Telelinjen" (Sak fra 2009, webmaster beklager SEN presentasjon!) - alt presentert under SMÅPLUKK

10.06.2010

Info om årets historielagsturer ble lagt ut.

Den planlagte sommerturen med "Gamle Salten" først i juli 2010 måtte dessverre avlyses, da skipet fikk seg et ublidt møte med fast land i Beiarfjorden og måtte på verksted. Vi håper at anledningen byr seg igjen en annen gang, da det var mange som beklaget dette.

Nytt æresmedlemskap, se under INFO - Æresmedlemmer

Info om årsmøte, se under SMÅPLUKK

Perioden 23.11.2009 - 07.01.2010

Meløy Historielags postkortsamling på ca. 260 postkort med motiver fra Meløy fra slutten av 1800 - tallet fram til utpå 1950 - tallet, er lagt ut.
Se under "Postkort"

13.11.2009

Meløy Historielag tildelte Kulturvernprisen 2009 til Sørgårds kai, Meløysjøen - se under "Info" / "Kulturvernprisen".

Meløy Historielag har gitt økonomisk støtte i løpet av året 2009 til Fore og Halsa kirker, MK "Teisten" og Sørgårds Kai på Meløy - i tillegg til Meløygården - se under "Småplukk".

Tida var inne for å fornye leieavtalen med Salten Museum ang. lokaliteter i "Gammelbakeriet" på Ørnes, og ny kontrakt forelå med virkning fra 01.01.2009, nå kun for 2. etasje - se under "Småplukk".

Meløy Historielag gav sin støtte til "gammelmåten" da det stormet som verst i navnesaken vedrørende navnet Mesøy, og grendelaget vant fram - se under "Småplukk".

Boka "Røtter i Rødøy 2" av Trond Aakvik har vært i salg fra i sommer, men ble formelt presentert for publikum først på historielagets arrangement 13. november 2009 - se under "Småplukk".

01.11.2009

En meget enkel "Web - shop" for bestilling av årbøker, særutgivelser og kalendre hos MELØY Libris er etablert. - se "BUTIKK"

31.10.2009

Nye registre lagt ut, de dekker nå alle utgitte årbøker tom. 2008! - se link under "Produkter"

Fredag, den 13.november 2009 klokken 18 00 vil årets bok og kalender bli presentert. Møt opp på Ørnes Hotell! - se under "Småplukk" og "Produkter"

Lørdag, den 11. juli 2009 arrangerte Salten Museum - i samarbeid med Reipå River Festival - markedsdag ved museet på Øde. - se under "Småplukk"

1. april 2009 fylte Meløy Historielag et kvart hundre år, og laget markerte begivenheten ved å invitere sine medlemmer med på årsmøtetur med nordgående hurtigrute. - se under "Småplukk"

Meløy Historielags styre vedtok i et møte i mars måned 2009 å gi et tilskudd til Stiftelsen for vern av Meløygården. - se under "Småplukk"

20. - 21. april 2007 (JA - datoen ER riktig) ble det femte seminaret i sitt slag i Nordland i regi av Høgskolen i Bodø arrangert. - se under "Småplukk"

Kontaktinfo og styresammensetning er oppdatert. - se under "Kontakt" og "Info"

Søndag, den 9. august 2009 realiserte Meløy Historielag sin sommertur - etter to års pause. - se under "Våre turer"

Meløy Historielags postkortsamling med motiver fra Meløy fra slutten av 1800-tallet fram til utpå 1950-tallet er lagt ut på nettet - se under "Linker"

Martin Åbotsviks billedsamling, en unik samling foto av lokal interesse!
Takket være ett av hans barnebarn er nå Ca. 1.300 av bildene hans lagt ut på nettet - se under "Linker"

Meløykalenderen 2008 er lagt ut på nett. - se under "Kalender"