1991

BEIARN

Søndag den 11. august 1991 inviterte Meløy Historielag til gratistur med buss til nabokommunen Beiarn. Vi kom oss av gårde til slutt, av ulike årsaker noe sent - men godt. Turen gikk nordover RV 17, tok av ved Tuv - over Kvikstadheia, gjennom bygde- og administrasjonssenteret i Skjerstad kommune, Misvær, før bussen førte oss fra Vesterli og over Beiarfjellet (603 m.o.h.).

Busstur til Beiarn.
Bilde

Etter å ha passert Reinhornheia tunnel åpenbarer seg en praktfull utsikt over Beiardalen, før veien slynger seg nedover til Storjord. En gang i 1950-årene ankom en ferierende høy egyptisk embedsmann Beiarn - han ble Norgesvenn for livet!

Beiarn kommune, med sine rundt 1.400 innbyggere, grenser i øst til Skjerstad og Saltdal, i sør til Rana og i vest til Meløy og Gildeskål. Bygda er omkranset av bl.a. fjelltoppene Skjelåtinden (1.640 m.o.h.), Høgtinden (1.405 m.o.h.) og Ramsgjeltinden (1.234 m.o.h.) og hoveddalføret strekker seg i lengderetningen ca. 64 km. I tillegg kommer den 12 km. lange Beiarfjorden. Av sidedaler kan nevnes Arstad-, Tollå- og Gråtådalen som de største.

Etter litt klabb og babb og misforståelser fant alle hverandre til slutt på Beiarn Bygdetun, bygd opp i og rundt den gamle prestegården fra 1857 på Dokmo, like ved Storåga (Beiarelva). Her kunne man først beskue den siste Beiaråttringen som står utstilt på tunet, ta i øyesyn det gjenoppbygde gamle gårdstunet fra Moli, før vi tok rundturen innendørs gjennom den rikholdige museumssamlingen.

Bilde
Beiarn Bygdetun.

Landbruk, korndyrking, skogsdrift og utmarksnæring har vært de viktigste næringsveiene i kommunen, men for noen også fiske. I forrige århundre var båtbygging et aktivt foretak.

Beiarn har slitt litt med mangelen på kommunikasjon med uteverdene gjennom tidene, ettersom den indre delen av fjorden fryser til om vinteren og det mangler vei til isfri havn. Veien over Beiarfjellet i 1966 gav etterlengtet alternativ forbindelse.

Lokal historielagsmann, Øystein Ringaker, guidet oss ned til kaiområdet i Tvervik og ledet an til bespisning på Svingen kafé på Moldjord - med ytterlige informasjon om Beiarbygda i nåtid og fortid.

Beiarn kirke på Moldjord fra 1873. 
Kirkestedet på Moldjord har tradisjoner tilbake til 1724, 
da den første kirken ble bygd på stedet.
Bilde

Og busslasten med historieinteresserte Meløyfjerdinger returnerte utpå ettermiddagen - mange etter et aller første møte med nabobygda i øst.