1998

GILDESKÅL

Gildeskål - bygda vår
ut mot havet favnen åpen,
skum og sprøit har gitt deg dåpen,
derfor fast og sterk du står.
Svømmende i rader, rekker,
dine øyer, holmer, skjær -
tusener av fugler hekker
hos deg her.

(Tekst: Johanne Trondsen)

Regnet til tross - tur ble det med Meløy Historielag også i 1998, nærmere bestemt søndag den 9. august med M/S "MELØYTIND" til nabokommunen i nord, Gildeskål. Kursen ble satt forbi Rotkneet og strakt ut mot Kuven, noe utenom den sedvanlige skipsleia, men hensikten var klar: - En kort stopp ved posisjonen der vraket av ubåten "UREDD" ble lokalisert og identifisert i 1985, ei våt grav for 42 mann en februardag i 1943. For anledningen meget dårlig sikt i alle retninger, men god orientering i en tørr skipssalong - etterfulgt av ett minutts stillhet i ærbødighet, gav en spesiell stemning og start pådagen.

- Og at Meløyfjerdingen ikke ser seg forsakt om det er gråvær, det viste opptoget i "gata" på Sør- Fugløy i silregn. Man vet da å kle seg!

Miljø på Sør-Fugløy.
Bilde

Fugløya rager på det høyeste 766 m.o.h. Ugjestmild og uinntagelig sett på avstand, folk som fant fram hit, oppdaget andre kvaliteter. Ei fruktbar jord, i hovedsak dannet av kalksand og tang. Ei fjelløy vest i havet med karakteristisk profil brukt som sjømerke for fiskere og andre sjøfarere fra urgammel tid. På øya finnes det også huler - jfr. myter om fredløse. I tida etter krigen var øya godt befolket - rundt 200 i tallet, men i 1950/60-årene begynte en prosess som etterhvert førte til at folketallet skrumpet inn til under 10 personer. På begynnelsen av 1970-tallet sto den prektige moloen med nytt kaianlegg ferdig - etter manges mening, her som mange andre steder, altfor sent! I dag fungerer øya nærmest utelukkende som feriested, med et yrende liv fra vår til høst. Da er det som om noe av det gamle miljøet våkner til liv igjen.

Bilde
Oscar Berg forteller om løst og fast i regnværet.

Rektor ved Sør-Arnøy skole, samt museumsbestyrer i Gildeskål, Oscar Berg (foran på bildet), var med oss hele dagen og gav imponerende historiske beretninger ved de ulike anløpssteder i hans hjemkommune. "MELØYTIND" gjorde en sveip forbi gårdene i Nord-Fugløy og den spesielle sandformasjonen i fjellet, før det igjen ble landgang - i Nord-Arnøy, med spasertur opp til Batteri MAA 510 fra krigens dager, rester etter okkupantenes kystartilleri og kvarter for troppeforlegning. De gjenværende tre kanonene her oppe er nå besluttet restaurert. Dessuten har tidens tann tæret, og naturen er i ferd med å ta tilbake det den ble frarøvet. Bare historien er tilbake...
Nord-Fugløy 
med det store oppkommet av flyvesand i fjellet.
Bilde
Bilde
En av Krupp-skipskanonene på
MAA510 - Nord-Arnøy.

Nord-Arnøy er skilt fra den noe større Sør-Arnøy ved det trange Arnøysundet, forbundet med bru i 1972. I gamle dager drømte nok mange om ei slik bru, men de fleste lo vel av et slikt påfunn dengang. Da den ble åpnet for trafikk, var det storglede på stedet.

Nord-Arnøy.
Bilde

Øyas beliggenhet gjorde den godt skikket som rasteplass for fiskere på gjennomreise, derfor var da også Nord-Arnøy nyttet som handelssted helt fra gammel tid. Borgerleiet beholdt både rang og verdighet helt til man hadde rundet siste århundreskiftet. Etter siste verdenskrig ble alle de ærverdige bygningene revet.

Turen vår gikk videre til Gildeskål kirkested. Bergs evne til å få oss til å fornemme gammeltida er formidabel! "Gammelkjerka" fra 11-1200-tallet ble gjeninnviet og tatt i bruk som det den opprinnelig var ment som - et Guds hus - Olsokdagen i 1962. Det gamle klenodiet av et orgel ble restaurert og tilbakeført gammelkjerka i 1992. "Erksen-orgelet" har 7 stemmer med anhangspedal. Dessuten trøbelg på gammelmåten. Vi fikk en liten prøve, der Oscar Berg betjente tangentene og Meløy Historielags leder belgen. Gildeskål gamle kirke er en hel "historiebok" i seg selv, knyttet opp om såvel innredning og gjenstander - som de tildels svært tykke murveggene.
Bilde
Gideskål kirke fra 1881.
"Her hviler den for Sandhed forhadte og forfulgte Lærer H. C. Lindbom. 
Gud være mig for Jesu Blod mig Synder naadig og god. 
Død paa Kjelling i sit 89. Aar den 23. September 1906".

(Forfattet av den avdøde selv.)

I bakgrunnen Gildeskål gamle kirke.

Bilde

Det gamle fjøset på Gildeskål prestegård er forlengst revet, men nytt ble bygget i 1930-årene. I dag rommer bygningen langt andre ting enn korn, poteter, gras og husdyr. Det er i stedet bygd opp et rikholdig bygdemuseum og et galleri. Kirkestedet er blitt et kultursentrum i bygda.

Bilde
Gildeskål prestegård.

Som punktum for besøket i Gildeskål inntok man et måltid på kafé "Havblikk" på Inndyr, før M/S "MELØYTIND" brakte oss trygt heim igjen - hver til vårt.