KONTAKTPERSONER I MELØY HISTORIELAG

Ved all generell informasjon angående historielaget og lagets aktiviteter, står Meløy Historielags leder, Lise Kildal til disposisjon.
Hun er også kontaktperson ved ønske om kjøp av historielagets produkter.

Ta kontakt med Lise Kildal

Telefon:
911 71 409

Email:
post@denstillefjerding.org

Har du billedmateriale å bidra med til Meløykalenderen?

Vil du kjøpe eller bestille? Gjelder både nye og eldre utgaver utgitt av Meløy Historielag.

Ta kontakt med Meløy Historielag v/leder Lise Kildal
Postboks 3
8151 Ørnes

911 71 409

Email:
post@denstillefjerding.org

Sitter du med stoff eller spørsmål relatert til Meløy Historielags årbok?

Ta kontakt med: Dagfinn Kolberg
Stakmyrveien 10
8160 Glomfjord

Telefon:
414 58 857

Email:
post@kolbergnaturfoto.no

KONTAKT WEBMASTER

Har du funnet tekniske feil eller lignende på internettsidene?

Ta kontakt med: Gunnar Langfjord

Email:
gplongford@gmail.com