KONTAKTPERSONER I MELØY HISTORIELAG

Ved all generell informasjon angående historielaget og lagets aktiviteter, står Meløy Historielags leder, Anne-Rita Kolberg til disposisjon.
Hun er også kontaktperson ved ønske om kjøp av historielagets produkter.

Ta kontakt med: Anne-Rita Kolberg
Øvre Hylla 6
8160 Glomfjord

Telefon:
911 19 114

Email:
annekol@online.no

Send mail

Sitter du med stoff eller spørsmål relatert til Meløy Historielags årbok?

Ta kontakt med: Dagfinn Kolberg
Stakmyrveien 10
8160 Glomfjord

Telefon:
414 58 857

Email:
post@kolbergnaturfoto.no

Send mail

Har du billedmateriale å bidra med til Meløykalenderen?

Ta kontakt med styret v / leder.

Vil du kjøpe eller bestille? Gjelder både nye og eldre utgaver utgitt av Meløy Historielag.

Ta kontakt med:
Meløy Historielag
v/Anne-Rita Kolberg

911 19 114

Email:
annekol@online.no

Send mail

KONTAKT WEBMASTER

Har du funnet tekniske feil eller lignende på internettsidene?

Ta kontakt med: Gunnar Langfjord
Bergveien 7, Postboks 79
8151 Ørnes

Telefon:
918 77 196

Email:
gl@dod.no

Send mail