KONTAKTPERSONER I MELØY HISTORIELAG

Ved all generell informasjon angående historielaget og lagets aktiviteter, står Meløy Historielags leder, Anne-Rita Kolberg til disposisjon.

Ta kontakt med: Anne-Rita Kolberg
Øvre Hylla 6
8160 Glomfjord

Telefon:
911 19 114

Email:
annekol@online.no

Send mail

Sitter du med stoff eller spørsmål relatert til Meløy Historielags årbok?

Ta kontakt med: Dagfinn Kolberg
Stakmyrveien 10
8160 Glomfjord

Telefon:
414 58 857

Email:
post@kolbergnaturfoto.no

Send mail

Har du billedmateriale å bidra med til Meløykalenderen?

Ta kontakt med: Ole Hjalmar Schulz
Spildervika 20
8150 Ørnes

Telefon:
913 87 984

Email:
ole.hjalmar.schulz@signalbox.no

Send mail

Vil du kjøpe eller bestille? Gjelder både nye og eldre utgaver utgitt av Meløy Historielag.

Ta kontakt med: MELØY Libris
Postboks 174
8151 Ørnes

75 75 48 50

Email:
meloy@libris.no

Send mail

KONTAKT WEBMASTER

Har du funnet tekniske feil eller lignende på internettsidene?

Ta kontakt med: Gunnar Langfjord
Bergveien 7, Postboks 79
8151 Ørnes

Telefon:
918 77 196

Email:
gl@dod.no

Send mail