MELØYKALENDEREN

Meløy Historielag har årlig gitt ut kalender med historiske bilder siden 1984. Disse bildene er velvilligst lånt ut av publikum for trykking. Alle bildene presenteres her for gjennomsyn.

Historielaget ønsker tilbakemelding på eventuelle feilopplysninger, gjenkjenning av personer der det rett og slett er brukt "NN", eller annet av interesse knyttet til disse bildene.

Meløy Historielag eier ikke bildene og har følgelig ikke original lagret i sitt arkiv, utlåner/eier står oppført i teksten og gjelder for det året kalenderen er utgitt.

Her finner du oversikt over motiver pr. grend i Meløy gjennom alle år med Meløykalenderen. Oversikten dekker alle bildene i perioden 1985 - i dag.
PDF fil - Bilderegister MELØY - KALENDEREN

Ellers oppfordrer vi alle og enhver å kikke ekstra i skuffer, hyller og skap etter bilder de anser å være interessante i framtidige kalendere, og som kan lånes ut til Meløy Historielag. De trenger ikke å være "eldgamle" - husk at dagen i dag er historie i morgen!

Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1985
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1986
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1987
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1988
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1989
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1990
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1991
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1992
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1993
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1994
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1995
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1996
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1997
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1998
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 1999
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2000
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2001
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2002
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2003
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2004
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2005
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2006
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2007
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2008
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2009
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2010
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2011
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2012
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2013
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2014
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2015
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2016
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2017
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2018
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2019
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2020
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2021
Kalenderforside
MELØY - KALENDEREN 2022