1993

LURØY, DØNNA, BELSVÅG, ALSTAHAUG, HUSBY OG SELSØYVIK

Også dette året var det M/S "RØRSTAD" som førte oss ut på tur, nærmere bestemt lørdag den 14. august 1993. Denne gang bar det ganske langt av gårde, selv om det som opprinnelig var ment å bli en 2-dagers utfart, endte opp med én lang dag. Kursen ble satt sørover, og første "strandhogg" var kirkestedet LURØY, med servering av vafler og jordbærsyltetøy på Lurøy gård hos Tordis og Mathias Nordås. På denne gården har det siden 1600-tallet sittet kun to slekter, begge innvandret - Mechlenborg, nevnt som borgere av Flensburg, og Dondas, opprinnelig av skotsk herkomst og senere kjent skrevet som Dundas eller Dass.

Bilde
Hovedbygningen på Lurøy gård fra ca. 1890.

På Lurøy gård finner man en - for Norge - enestående renessansehage, mer enn 200 år gammel. Ved siste opptelling ble her for eksempel registrert rundt 60 forskjellige treslag!

Gården gav i sin tid grunn til Lurøy kirke, opprinnelig annekskirke under Rødøy. Dagens korskirke, med vinduer i to etasjer, er fra 1812.

Lurøy gård gav grunn til Lurøy kirke i 1812.
Bilde

Den gamle gårdsbebyggelsen (unntatt driftsbygningen) brant ned i sin helhet i 1886. Det ble oppført nytt våningshus etter brannen, og dette står i dag som en del av gårdsanlegget. Et nytt og moderne hus er imidlertid oppført som bolig.

----------

Turen gikk videre til Nordøyvågen på DØNNA, der det ventet buss for den videre ferd. Dønna er ei spennende øy, hovednæringene er jordbruk og fiske, men også oppdrettsnæringen har fått stor betydning. Vår utmerkede lokale guide, JON AUSTAD, fortalte om løst og fast fra livet på Dønna gjennom tidene, viste oss rundt på historisk grunn, deriblant oppover en ennå "kjørbar" tyskbygd festningsvei til en imponerende utsikt fra Dønnesfjellet ("Nordvestkapp"), 128 m.o.h. og endepunkt for sagaveien som starter i Örnsköldsvik i Sverige.

Gjennom 700 år var Dønnesgodset et av Nord-Norges største godssamlinger. Vi forbinder Coldevin-familien med Dønnes gård i perioden ca. 1750 til 1910 (5 generasjoner).

Dønnes kirke, steinkirke fra 1200-årene, ble bygd som en privat bekvemmelighetskirke og tilhørte godset fram til år 1796. Den har lønneganger inne i murene. Under kirkegulvet har man bl.a. funnet 500 mynter, de eldste helt fra Håkon Håkonssons tid.

Bilde
Dønnes kirke fra 1200-årene.
Gravkammeret i Dønnes kirke, bygd ca. 1680.
Jon Austad forteller.
Bilde

Norges største mausoleum finner man i Dønnes kirke, der nesten alle er identifiserte. 22 små og store balsamerte kropper av familiene Tønder og Coldevin.

Dønnes kirke er et storslått monumentalbygg og minnesmerke om en svunnen tid.

Neste stopp var på Gleinsneset, et gammelt kongesete med et stort antall gravhauger fra folkevandrings- og vikingtiden. Her er det i dag anlagt en natursti, velegnet for promenade.

Et par måneder før vår ankomst, St. Hans-aften 1993, gikk Norges største fruktbarhetsfestival av stabelen her ("Dønna reiser seg"). Denne markerte bl.a. tilbakeføringen av Nord-Europas største marmor-fallos fra Bergen til Dønna. Steinen skriver seg helt tilbake til ca. år 400 e. Kr., og er i dag plassert på en av landsdelens største gravhauger, "Vardehaugen" på Glein.

Meløy Historielags reiseselskap inntok et kjærkomment middagsmåltid på kaféen på fergestedet Bjørn. På Bjørn foregikk i sin tid Norges største kystmarked med opptil 3.000 mennesker - tilreisende i båter av alle størrelser, bl.a. var ca. 160 hus her i bruk som handelsboder. "Bjørnsmartnan" har i dag fått sin renessanse, i ny form arrangeres den hvert år den andre helga i juli.

----------

På Bjørn ventet trofaste "RØRSTAD" for å bringe oss videre - nå rett over fjorden til ALSTENØYA og Sandessjøen og ny busstur. Vi avla den fredede gården Belsvåg i Alstahaug en visitt, det første bispesete i Nord-Norge.

Bilde
Hovedbygningen på gården Belsvåg i Alstahaug.

Mathias Bonsak Krogh (1754-1828) ble utpekt til å bli den første biskopen for Nordlandene og Finnmark. Han kjøpte eiendommen Belsvåg. Biskop Krogh var også Nordlands representant i Norges første Storting. Han sier om seg selv:

- En løjerlig Person paa Jorden
som blev
da attehundreogtre man skrev,
udnævnt til Biskop i Norden.

Endepunktet for vår dagsferd var Alstatunet, Petter Dass-bautaen på Alberhaugen og Alstahaug kirke. Bautaen ble avduket den 26. august 1908 kl. 13.45 av borgermester Arctander.

Den eldste delen av Alstahaug kirke er bygd sist på 1100-tallet eller først på 1200-tallet. Siden er det skjedd både utvidelse og ombygging, som også har berøvet kirken dens originale egenart. Restaureringsarbeidet i nyere tid er tilstrebet å bøte på dette.

Kirken var viet Sta. Margareta, og var i flere hundre år hovedkirke i det mektige Alstahaug prestegjeld. Petter Dass, "dikterpresten", var prest i Alstahaug i perioden 1689-1707. Her fant han inspirasjon for sin originale poesi, beskrivende, populær og egentlig av dyp religiøs natur.

Prestegården fra år 1650 er i dag nydelig restaurert.

Bilde
Alstahaug kirke.
Petter Dass-bautaen på Alstahaug,
reist i 1908.
Bilde
Bilde
Alstahaug prestegård.
----------

Vi fant igjen M/S "RØRSTAD" ved kaia i Sandnessjøen, og det var på tide å vende nesen heimover igjen. Lagleder Per Swensen hadde bunkret smørbrød på en av stedets restauranter, noe passasjerene satte stor pris på!

På nordturen stakk vi som snarest innom Husbyvågen på sørspissen av Tomma (nå Nesna kommune). Sørgelig nok brant flere av de gamle husene på HUSBY gård ned i 1958, og stedet tapte dermed sitt historiske ansikt. En gang var det et veletablert handelssted og et vakkert anlegg. Ennå i 1950-årene var det på Husby gård 26 bygninger, iberegnet høysjåer, torvsjåer, smie, sjøhus m.v. Dertil kom 10 hus på selve handelsstedet ved sjøen.
Mot slutten av det som kan omtales som storhetstiden, fikk enken på gården, Nathalie f. Finchenhagen, først på 1900-tallet oppført et kapell på tunet for egen regning, for øvrig det eneste gudshus på  øya Tomma. Hun ble senere gift på ny med pastor Gidske.

Det private gårdskapellet på Husby.
Bilde
Bilde
Husby-tunet på Tomma.
----------

Dagen var på hell, men forsamlingen gav seg ikke med dette. Nok et strandhogg den nydelige sensommerkvelden -  SELSØYVIK i Rødøy kommune. Selsøyvik er ei smal og langstrakt øy - midt i en rik skjærgård.  Handelsstedet, som har tradisjoner tilbake til 1700-tallet, er nå nyrestaurert og vernet av Riksantikvaren. Her på stedet finnes både gårdsbruk, fiskeoppdrett, lakseslakteri, butikk og post, og ny vegforbindelse mellom Selsøyvik og Rangsund ble åpnet i 1992. Utover dette har stedet fergeforbindelse.

En times tid varte oppholdet i Selsøyvik, der ung-frua fortalte og guidet oss inn på krambua, en av de få gamle landhandlere som ennå holdes i hevd og er i full drift.

Landhandelen.
Bilde
Bilde
Hovedbygningen.
- Og med vakkert utsyn fra Selsøyvik
sier vi tusen takk for en lang og begivenhetsrik lørdag
i Meløy Historielags regi
- 14. august 1993.

Bilde