MELØY HISTORIELAG

Her vil vi publisere oversikter, dokumenter, linker og annet som er relatert til Meløys historie på forskjellige vis.

DOKUMENTER

Oversikt, lokalrelaterte bøker og skrifter, 2014 (oppdatert november 2014)

Oversikt, som lister opp alt Unni Torsvik pr. dags dato har klart å samle om lokalrelaterte bøker og skrifter, uavhengig av om de er utgitt gjennom Meløy Historielag eller av andre - og enten de er å få tak i eller ikke. Vi har valgt å fremheve litt på første side de to aktuelle utgivelsene siste år, for å gi disse en spesiell oppmerksomhet.

Amund Hellands Topografisk-historisk beskrivelse

I dokumentet siteres hele kapitlet hva angår Meløy fra Amund Hellands Topografisk-historisk beskrivelse over Nordlands amt.

Beskrivelsen, som forelå på markedet i 1908, inneholder gode karakteristikker som har vært både nyttige og interessante i ettertid for mange.
Fotos er tilført fra Meløy Historielags digitale postkortsamling.