Meløy Historielags postkortsamling

Samlingen består av ca. 260 postkort med motiver fra Meløy fra slutten av 1800 - tallet fram til utpå 1950 - tallet.

Postkortene ble etter ønske fra historielaget scannet i 1998 av Terje Olufsen og Anfinn Myrvang laget i 1999 en egen bok om postkortene, "Beste hilsen", der han tok oss med på en historisk rundtur i Meløy kommune.

De fleste grender i Meløy er presentert i samlingen, riktignok uten særlig tilleggstekst. Der håper vi litt etter litt å komme tilbake med mer. Eventuell eksisterende fyldigere beskrivelse vil kommer fram ved å klikke på selve postkortet.

Kanskje kan du bidra med interessant informasjon i forhold til motivet, eller kanskje har kort fra den aktuelle perioden til låns som mangler i samlingen?


Historielaget har valgt å dele opp kortene i avdelinger basert på hvor motivene hører hjemme geografisk:

Engenbreen, Fonndalsbreen og området rundt.
Bolga.
Diverse - ting som "skiller seg ut" / ikke passer inn blandt de andre.
Glomfjord.
Grønøy.
Meløy.
Søndre del av Meløy 1 - Omnes, Åmøy, Bjærangen, Engavågen, Vall og Vassdal.
Søndre del av Meløy 2 - Åg og Halsa.
Nordre del av Meløy - Neverdal, Mesøy, Ørnes, Spildra, Selstad, Reipå og Støtt.