I disse PDF-dokumentene finnes alt som kan framskaffes av Meløy Historielags egen historie, i album - framstilling.
Det kan forekomme artikler eller utskrifter som dessverre er litt dårlig lesbare, men hendelsen har likevel fått sin omtale, og er ikke gjemt og glemt av den grunn.

Scrap - Book 1984 - 1987

Scrap - Book 1988 - 1991

Scrap-Book 1992 - 1993

Scrap - Book 1994

Scrap - Book 1995

Scrap - Book 1996

Scrap - Book 1997

Scrap-Book 1998

Scrap - Book 1999

Scrap - Book 2000 - 2001

Scrap - Book 2002-2003

Scrap - Book 2004-2005

Scrap - Book 2006

Scrap - Book 2007 - 2008

Scrap - Book 2009

Scrap - Book 2010-2011

Scrap - Book 2012-2013