Her kan du bestille følgende produkter fra Meløy historielag:

ÅRBØKER:

1990 - kr. 50,-
1992 - kr. 50,-
1994 - kr. 50,-
1995 - kr. 50,-
1996 - kr. 50,-
1997 - kr. 50,-
1998 - kr. 50,-
1999 - kr. 50,-
2000 - kr. 50,-
2001 - kr. 50,-
2002 - kr. 50,-
2003 - kr. 50,-
2004 - kr. 50,-
2005 - kr. 50,-
2006 - kr. 50,-
2007 - kr. 50,-
2008 - kr. 50,-
2009 - kr. 50,-
2010 - kr. 50,-
2011 - kr. 50,-
2012 - kr. 50,-
2013 - kr. 50,-
2014 - kr. 50,-
2015 - kr. 50,-
2016 - kr. 50,-
2017 - kr. 100,-
2018 - kr. 300,-

KALENDRE:

1986 - kr. 20,-
1987 - kr. 20,-
1988 - kr. 20,-
1990 - kr. 20,-
1991 - kr. 20,-
1993 - kr. 20,-
1994 - kr. 20,-
1995 - kr. 20,-
1996 - kr. 20,-
1997 - kr. 20,-
1998 - kr. 20,-
2000 - kr. 20,-
2001 - kr. 20,-
2002 - kr. 20,-
2003 - kr. 20,-
2004 - kr. 20,-
2005 - kr. 20,-
2006 - kr. 20,-
2007 - kr. 20,-
2008 - kr. 20,-
2009 - kr. 20,-
2010 - kr. 20,-
2011 - kr. 20,-
2012 - kr. 20,-
2013 - kr. 20,-
2015 - kr. 20,-
2016 - kr. 20,-
2017 - kr. 20,-
2018 - kr. 20,-
2019 - kr. 100,-

SÆRUTGIVELSER:

1986 - SU1 - Fra Juvika til Vesterålen - kr. 50,-
1994 - SU2 - Linefisket og andre folkelige viser - kr. 50,-
1994 - SU3 - Fra industristed til ødemark - kr. 50,-
2004 - SU7 - Meløy Historielag - også en historie (hft.) - kr. 50,-
2006 - SU8 - Skolen i Meløy - Tiden før 1860 - kr. 50,-
2006 - SU9 - Merkepliktige fiskefarkoster i Meløy (hft.) - kr. 250,-
2012 - SU10 - Nært på - Neverdal i krigsårene 1940-1945 - 100,-

Din bestilling går til Meløy Historielag. Du vil få epost fra oss om leveransedetaljer.


ÅRBØKER (Skriv inn året årboka kom ut ):

SÆRUTGIVELSER (Skriv inn "SU - koden" som står FORAN boktittelen ):

KALENDER (Skriv inn året kalenderen gjelder):

NAVN:

Min email (MÅ FYLLES UT KORREKT!):

ADRESSE:

POSTNR. / STED:

Generelt følger Meløy Historielag
Postens til enhver tid gjeldende satser, som faktureres i tillegg.