2004

TUR TIL SKOGREINA / KUNNA OG STØTT

Sommeren kom for alvor først henimot månedsskiftet juli/august i 2004. Med den også tur med Meløy Historielag, søndag den 1. august. Ikke så vidt og langt denne gangen, og egentlig en oppfølger av fjorårets tur til øyene i egen kommune.

Bilde

Denne gangen startet turen med buss fra Ørnes til Skogreina/Kunna, der tufter forteller at forfedre har holdt hus i riktig gammel tid. Anne-Mari Jensen pekte og fortalte i terreng mange bare har oversett tidligere - mot bedre vitende.

Bilde
Bilde

"Meløytind" plukket oss opp ved moloen på Kunna, på blankstille hav bar det først utover til Breigrunnen, der oppkomme av ferskvatn på heldige tidspunkt kan sees som bobler og virvler.

Vi passerte ubåten "Uredd"'s våte grav og satte deretter kursen mot Støtt, der vi ble mottatt på beste vis med bevertning og masse informasjon om øysamfunnet.

Bilde
3 damer fra Engavågen, f.v. Kristin Stavnes, Harriet Stavnes og Aud Rui, på akterdekket under frisk seilas inn mot Støtt.
Birgit Bakken geleidet oss blant og inn i bunkerser fra siste verdenskrig på Svenningen, og selv havtåka som kom fossende inn ble en opplevelse.
Bilde
Bilde
Bilde
Karl Sørensen forteller fra Støtt.
Bilde

Per Swensen forsyner seg med vann fra Miganåga på Meløy, en gammel tradisjon i Meløy for kystflåten, i dag en kuriositet.

En flott dag, og nok en vellykket historielagstur.