1997

SVINVÆR - BOLGVÆRET
M/S "MELØYTIND"
ved kaia på Ørnes en tidlig søndagsmorgen.
Bilde

Søndag den 17. august 1997 gikk turen med vår lokale hurtigbåt i Meløy kommune, M/S "MELØYTIND", til øyene i ytre Meløy - samt Svinvær i Rødøy kommune. Svinvær er et av de eldste handelsstedene på Helgelandskysten, og historikeren Alan Hutchinson var med som "los" gjennom århundrene etterat et 50-talls personer hadde befolket tunet i Svinvær. Hvor langt tilbake bosetningen går, er det ingen som vet, men det antas for sikkert at det bodde folk her også i steinaldertida. Stadig vekk har man funnet tegn som tyder på det.

Tomas Juul innehadde og drev kremmerleiet i Svinvær fra år 1620. Siden gikk stedet i arv rett nedadstigende i flere generasjoner. I gamle dager var det også brennevinshandel her ute. Likeså var det et tingsted for område, et gammelt fotjern som ble funnet en gang stammer nok fra en rettergang. Dette finnes forøvrig i dag på Tromsø Museum - sammen med mange andre funn fra Svinvær gjennom tidene.

På grunn av en etterhvert noe utsatt beliggenhet, nye handelssteder i umiddelbar nærhet, samt uår med kreditter, gikk Svinvær sterkt tilbake som handelssted. Stedet ble til slutt solgt på tvangsauksjon, men hadde allerede tapt sine forutsetninger for å kunne opprettholdes som handelssted. I 1850 var det slutt. Ny eier fortsatte med jektefart. Familien Danielsen har sittet som eiere siden 1879 - nå tredje og fjerde generasjon. Eiendommen ble delt tidligere mellom to brødre.
Bilde
Gammelstua i Svinvær brant ned i 1958, og nytt hus ble oppført året etter. Det ligger idyllisk, lunt og vakkert til nede ved Svinværsundet, i hovedsak omkranset av Storøya, Olsøya, Ringøya og Siriholmen.
Alan Hutchinson
Bilde
Bilde
Alan Hutchinson beretter om Svinværs historie
for en lydhør forsamling, for anledningen "vaglet" i Bryggeberget.

Man skulle kanskje ikke tro at man her ute på Svinvær skulle finne store og veldrevne jorder og gårdsbruk, men det gjør man. Jordsmonnet har dessuten faktisk vist seg å være ekstra godt her. Gårdsdriften er riktignok nedlagt i dag, men jordene brukes sommers tid til utmarksbeite. Revefarm var det også her en tid, den ble nedlagt da lønnsomheten dalte.

Det imponerende steingjerdet rundt innmarka i Svinvær
er for en god del brødrene Sigurd og Rolf Danielsens verk.
Bilde

Svinvær hører som nevnt til Rødøy kommune, men er vel det eneste stedet i kommunen som har postadresse i Meløy, 8170 Engavågen (o/Åmøyhamn). Ungene har også søkt skole og internattilværelsen på Bolga i Meløy. Til Svinvær hører det omkring 60 øyer og holmer. På de fleste har det ruget en mengde sjøfugl opp gjennom tidene. Egg- og dunvær var en god attåtnæring for grunneierne.

Bilde
Sommerlig godværsidyll. Den store rødbrygga er det eldste huset som i dag står i Svinvær. Ingen vet nøyaktig hvor gammel bygningen er, men i hvertfall fra første del av 1800-tallet.
Vertskapet i Svinvær:
Rolf, Arne, Alvhild og Sigurd Danielsen.
Bilde

Familien Danielsen, som fremdeles bor her i sommerhalvåret, åpnet sitt hjem for gjestene. Rømmegrøten ble servert fra kjøkkenet. Noen fant det best å nyte den i bestestua, mens andre fant sine "yndlingsbord" på tunet eller helt ned til fjæresteinene!

Bilde
Vår kaptein og sambygding, Ole Petter Meløysund, trakterte trekkspillet, og med Henning Ragnvaldsen som forsanger runget allsangen der ute i Guds frie natur - ja, den ville helst ingen ende ta!

Men tida går ubønnhørlig, og etter en lang og trivelig stund takket vi for oss og forlot Svinvær - med kurs for Bolgværet.

Vi forlater Svinvær med kurs for Bolgværet.
Bilde
Bilde
Per Swensen var kjentmann og orienterte for de mest interesserte på akterdekket om øyer og fordums bosetting etterhvert som vi "tråklet" oss fram - Tollevsøy, Brattøy, Snyen, Vessholmen