1996

TRÆNA (SANNA, HUSØY OG SELVÆR) - MYKEN

Det slo til i år igjen, været, da det endelig ble tur, ei uke etter planen. En noe usikker morgendis skremte ikke de vel 80 passasjerene, da M/S "HADSEL" satte kursen sørover fra Ørnes søndag den 21. juli 1996 i Meløy Historielags regi. Etter de sedvanlige anløp i nærområdet var passasjerlista fullkryssa, og det bar vestover til det som av mange omtales som "selveste eventyrlandet"! - Og øyene vest i havet skulle komme til å vise seg for oss fra sin aller beste side utover dagen.

Træna er av mange regnet som det mest særegne øysamfunnet av alle i Norge. Her er mer enn 1.000 øyer, holmer og skjær, men bare fem er bebodde. Alt i alt bor det vel 500 mennesker i Træna kommune. Ytterst av alle ligger SANNA, 55 km fra fastlandet. Fjellet her har mange grotter og huler som gir minner fra en fjern fortid, og ikke minst en trolsk atmosfære. Den største er "Kirkehelleren". Her er det funnet rester etter den gang huleboerne hadde tilhold her for rundt 6.000 år siden. Fra naturens side er helleren skapt som en katedral, med alter og prekestol. Det er havet som har skapt grottene på Træna. "Domen" er 32 meter høg, 45 meter dyp og 20 meter bred. Det er da også havet folk til alle tider hovedsakelig har livnært seg av.

"Kirkehelleren" på Sanna,
naturens egen katedral.
Bilde
Bilde
M/S "HADSEL"
under Trænstaven.
Husøy
Bilde

Guiden Turid Myhre gav oss historiske fakta om Sanna og sin heimkommune forøvrig. Etter dette var det bespisning på Træna Rorbuferie på HUSØY, et herlig middagsmåltid som alle satte stor pris på. Ja, til kokkenes pris kan det opplyses at ikke så rent få etterpå klaget over å ha spist for mye! De fleste tok en rask marsj over øya etter middagen - fra NOFO-kaia til det mer sentrumspregede damskipskaiområdet. Husøy er administrasjonsstedet i Træna kommune, og her finner en da også den mest konsentrerte bebyggelsen i kommunen.

Den gamle kirken ble studert, og her står det å lese på en bjelke over koret:

"Efter den Høy Missions Collegie Anordning og Bekostning
er denne Kjercke opsat og forfærdiget af velædle
Hrr. Capitän Isach Coldevin, boende paa Dønnes Gaard,
og udi Aaret 1774".

Det er ikke mange av trekirkene på Helgeland som er så gammel som Træna kirke.

Træna kirke.
Bilde

En tur innom muséet ble det også tid til, før ombordstigning og avgang.

Bilde
Farvel Træna.
Selvær.
Bilde
Bilde
...et livskraftig lokalsamfunn.

Ruta ble på nordtur lagt om SELVÆR, heimplassen til guiden vår, Turid Myhre. Et øysamfunn med ca. 100 fastboende, et lite eldorado - i hvertfall sommers tid, men etter sigende godt å være hele året! De sprekeste passerte øya til fots og ble plukket opp av M/S "HADSEL" og mannskap ved kai på motsatt side. Idyllen underveis var fullkommen.

Siste besøk denne julisøndagen var på Rødøy kommunes ytterste utpost, Myken. Nok et samfunn av det litt sårbare slaget. Sterk fraflytting, bl.a. etter ulykker og forlis, samt problemer for stedets primærbedrift, satte Myken-samfunnet på en hard prøve. Men så dukket bl.a. Bjørn Skauge opp på øya mot slutten av 80-tallet og bidro med den optimisme som trengtes for å snu utviklingen den rette veien - i hvertfall en stund til...

Myken.
Bilde
Bilde
Bjørn Skauge, som påsto seg "medlemskap i kortidsminneforeningen",
hadde rent glemt vår tillyste ankomst og befant seg på søndagstur 
ved sør-løkta da M/S "HADSEL" stevnet inn mot havna i Myken.
Ny "pers" på strekningen fram til kaiområdet = 8 minutter!

Siden 1917 har fyret på Myken vært de sjøfarendes holdepunkt. I dag fungerer bygningen som ferie- og kurssenter.

Etter et kort opphold og en innholdsrik orientering om Myken, sto kun strake heimvegen på programmet.