Lokalhistorisk seminar 23. - 24.04.04


LOKALHISTORISK SEMINAR l GLOMFJORD


I "Gammelkontoret" på Infosenteret i Glomen, kontorbygget fra den første anleggstiden som har fått sin renessanse.

fredag, den 23. og lørdag, den 24. april 2004

Bilde

MÅLGRUPPE:
Lokalhistorielag, historikere i Nordland og for øvrig alle interesserte.
ARRANGØR:
Meløy Historielag og Den norske historiske forening, avd. Bodø.
REGI:
1. Alan Hutchinson, m/hovedoppgave i historie ved Universitetet i Tromsø (1992), bosatt i Bodø - for tiden engasjert som forfatter av Saltdals historie.
2. Per Swensen, næringsdrivende, lokalhistoriker og leder i Meløy Historielag.
3. Svein O. Lundestad, førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Bodø med en rekke kompetanseområder - bla. Arbeiderbevegelsen i Norge/Nord-Norge.

Bilde

Ca 30 deltakere overvar et særdeles innholdsrikt seminar, som ble offisielt åpnet av ordfører Arild Kjerpeseth fredag formiddag - etterfulgt av en kort orientering v/Alan Hutchinson om økonomiske forhold, bevertning m.v. - før man gikk over på seminarets egentlige innhold.

1. Kraft, industri og lokalsamfunn i Glomfjord En historisk oversikt v/Marit Hernes.

2. Billedspill om Glomfjords historie

"Fra veidemark til kraft og industri" - videoframsyning v / Per Swensen og Anfinn Myrvang.

Foto:
Magne Myrvold
Kommentar:
Leif Erik Michaelsen

Norsk Hydro, Meløy kommune og Statkraft engasjerte Magne Myrvold til å lage denne videoen om kraftutbygging og industrialisering i Glomfjord i 1997.

3. Presentasjon av skoleprosjekt

Elever ved Meløy videregående skole.

Ett av valgfagene ved Meløy vdg. skole - alm. faglig linje - er studieretningen mediekunnskap, som skal gi elevene en teoretisk og praktisk innføring og fordypning i ulike medier.

Bilde

To av elevene, Steffen Moen og Marius Fagerli, presenterte et skoleprosjekt vedr. industri i Meløy og hvordan denne har påvirket lokalområdet.

Dernest hadde en tredje elev, Maria Olsen, et innlegg om "Industribonden" - et typisk fenomen i Meløy. Noen bodde slik til at de måtte ukependle til industriarbeidsplassen. Da falt mye av gårdsarbeidet på de øvrige i familien - i realiteten kone og barn.

Bilde

4. Det forindustrielle samfunn i Glomfjord/Meløy

v/Anfinn Myrvang

Etter lunsj var man i gang igjen, med betraktninger av Anfinn Myrvang, lokalhistoriker i Meløy med bakgrunn i læreryrket, om det forindustrielle samfunn i regionen. Om det som begynte med et par småbruk i Glomen og om oppkjøpet av Fykanfossen i 1898, med tanke på mulig forretningsdrift.

Bilde

5.Stat, kraft og lokalsamfunn - Glomfjord i en nasjonal kontekst. v/Lars Thue

6.Omstillingsprosesser på ensidige industristeder (1) v/Reidar Langmo

7. Omstillingsprosesser på ensidige industristeder (2) v/cand, polit. Bjarne Lindeløv

8. Kvinneliv på ensidige industristeder (primært i anleggsfasen) v/Bjørg Evjen

9. Oppvekst på industristedet Glomfjord i 1950-årene v/Marit Hernes og Fritz Breivik

10. Middag på Glomfjord Hotell

Etter middag fulgte en presentasjon av Meløy Historielag, som i disse dager runder 20 års virke. En jubileumsutstilling hadde sin debut i hotellets møtesal, og denne vakte stor interesse spesielt blant de tilreisende.

Bilde

11. Politisk mobilisering i Glomfjord, Meløy og Nordland

12. Arbeideridrett i Glomfjord og Salten for øvrig v/Marita Martinussen

13. Kraftutbygging, industri og kommune i et historisk og politisk perspektiv v/Oddleiv Torsvik

14. Ekskursjon / "Byvandring" i Glomfjord.

En totimers busstur mellom Fykan kraftstasjon og fabrikkene i Haugvik, via Jæra og Glomstua, godt ledet av lokal guide, Carl Stenling.

Bilde

En stopp på Hydromuseet, der entusiasten Håkon Sundby stolt viste fram nok - på altfor kort tid - til å pirre lysten på å komme tilbake ved en senere anledning.

Bilde

15. Oppbrudd i lokalsamfunnet - rekruttering og utflytting/sosiale skiller v/Per Swensen

16. Avsluttende diskusjon og evaluering

Stor tilfredshet med arrangementet, både i forhold til interessante emner og den praktiske gjennomføring. Kanskje burde det vært bedre tid til drøfting, spørsmål og utfyllende kommentarer til de enkelte emner. Verdien av koblingen mellom faghistorikere og lokale amatører oppfattes svært positivt, og bør gjerne følges opp med nye samlinger. Innspill / forslag ønskes. En aktuell anledning er markeringen av Fauske kommunes 100-års-markering i år 2005.

Ref.: Unni Torsvik