KONTAKTPERSONER I MELØY HISTORIELAG

Ved all generell informasjon angående historielaget og lagets aktiviteter, står Meløy Historielags leder, Trond Mikkelborg til disposisjon.
Han er også kontaktperson ved ønske om kjøp av historielagets produkter.

Ta kontakt med: Trond Mikkelborg
Rundveien 13
8146 Reipå

Telefon:
952 75 755

Email:
trondmikkelborg@hotmail.com

Sitter du med stoff eller spørsmål relatert til Meløy Historielags årbok?

Ta kontakt med: Dagfinn Kolberg
Stakmyrveien 10
8160 Glomfjord

Telefon:
414 58 857

Email:
post@kolbergnaturfoto.no

Send mail

Har du billedmateriale å bidra med til Meløykalenderen?

Ta kontakt med styret v/leder.

Vil du kjøpe eller bestille? Gjelder både nye og eldre utgaver utgitt av Meløy Historielag.

Ta kontakt med:
Meløy Historielag
v/Trond Mikkelborg

952 75 755

Email:
trondmikkelborg@hotmail.com

Send mail

KONTAKT WEBMASTER

Har du funnet tekniske feil eller lignende på internettsidene?

Ta kontakt med: Gunnar Langfjord
Bergveien 7, Postboks 79
8151 Ørnes

Telefon:
918 77 196

Email:
gl@dod.no

Send mail