Her ligger det fortløpende info om hva som er nytt på siden siste året, og i korte trekk hvor det finnes.

19.11.2023

Meløykalenderen 2021 er lagt ut

12-13.11.2023

Siden "Småplukk" er endret, delt opp år for år.
Siden "Update" fokuserer nå på siste året".
Siden "Småplukk" er endret, delt opp år for år.
Egen infoside for nye medlemmer
Siste styremøtereferat lagt ut

23.10.2023

Siden med styremøtereferater er oppdatert.
Årets sommertur er beskrevet under "våre turer".

03.07.2023

Siden med styremøtereferater er oppdatert.
Info om årets sommertur på forsiden.
Artikkel -, Emne -, og Forfatteregister er oppdatert. de dekker nå alt tom. 2022.

18.06.2023

Meløykalenderen 2020 er lagt ut.

13.06.2023

Rapport fra "på tur til Meløy med Meløy Historielag" lagt ut.

12.06.2023

Informasjon om nytt styre og kontaktinfo lagt ut.
Siden med referater er oppdatert.

31.05.2023

Siden med styremøtereferater er oppdatert.


OPPDATERINGSARKIV