FORRIGEGALLERINESTE
KALENDERBILDE
FORRIGEGALLERINESTE

Fra Tømmerberg på Halsa 1931.
Bildet er sannsynligvis tatt i forbindelse med dåpen til Idar Tømmerberg.
Bak f.v.: Ottar Tømmerberg, Martin Tømmerberg m/sønnen Jonas og Olga Simonsen.
Foran f.v.: Dagny Tømmerberg, Lina Storvik m/Aslaug Tømmerberg, Elisabeth Tømmerberg, Anna Solhaug og Magda Antonsen.
Helt foran t.v.: Kåre Dahl.
Utlånt av Bjørg Inderø.
Copyright bilder, Meløy Historielag