FORRIGEGALLERINESTE
KALENDERBILDE
FORRIGEGALLERINESTE

Folk fra Flatvær ca. 1930-32.
F.v.: Jentoft Johansen (sønn til Ester og Peder, bosatte seg i Glomfjord og siden i Sverige), Hilmar Hansen (fra Otervær ved Bolga), Edvarda Johansen (datter av Ester og Peder, gift med Hilmar, bosatte seg på Meløy), Andrea Johansen (ca. 7 år, datter av Ester og Peders datter, Jenny), Ester Johansen og Peder Johansen.
Utlånt av Harry Hansen.
Copyright bilder, Meløy Historielag