FORRIGEGALLERINESTE
KALENDERBILDE
FORRIGEGALLERINESTE

Fykanbergan - bygging av inntaket til den lille kraftstasjonen, som ble revet midt på 1960-tallet.
I disse dager tas inntaket i bruk igjen til et nytt minikraftverk som skal plasseres inne i bygningen til Glomfjord Kraftverk.
Utlånt av Eva Lund Nilsen.
Copyright bilder, Meløy Historielag