FORRIGEGALLERINESTE
KALENDERBILDE
FORRIGEGALLERINESTE

Fykan.
Her starter grunnarbeidene til Glomfjord Kraftverk ca. 1916.
Utlånt av Eva Lund Nilsen.
Copyright bilder, Meløy Historielag