Her ligger det fortløpende info om hva som er nytt på siden siste året, og i korte trekk hvor det finnes.

06.06.2024

Siste styremøtereferat lagt ut

30.04.2024

Siste styremøtereferat lagt ut

19.03.2024

Meløykalenderen 2022 er lagt ut

14.03.2024

Litt justeringer på siden vår med linker, vi ber om forståelse for at "det er en jungel der ute". Husk at om du ikke finner noe så "Google er din venn"... lykke til!

12.03.2024

Årsberetning og årsmøtereferat 2023 er lagt ut.
Vedtekter er justert ihht. årsmøtevedtak.
Styresammensetning + + er oppdatert.
Priser på diverse produkter er oppdatert.

20.02.2024

Info om årsmøte 2023 / 2024 er lagt ut
Siste 2 styremøtereferater lagt ut

24.01.2024

Info om produkter i 2023 er lagt ut
Siste 2 styremøtereferater lagt ut


OPPDATERINGSARKIV