PRODUKTER

BØKER, KALENDERE OG VIDEO

Årbøker har vært gitt ut årlig av Meløy Historielag uten opphør siden 1985. En god del av disse finnes ennå på lager og kan kjøpes, men enkelte årganger er utsolgt.

Like årviss har historielagets kalender vært. En oppnevnt "billed-komitè" får eldre fotomotiver fra Meløy festet til papiret og årets 12 kalenderblad. Meløy Historielag har i alle år hatt bistand med salget av sine produkter fra forretningene rundt om i kommunen, samt bokhandlere i Bodø. De siste årene for det meste konsentrert om bygdas bokhandel på Ørnes.

Emne -, Artikkel - og Forfatterregister for årbøkene

Utgivelser i Meløy Historielags regi 1984 - 1989
Utgivelser i Meløy Historielags regi 1990 - 1999
Utgivelser der Meløy Historielag er forlag

 2022

Bilde Årbok nr. 38 (kr. 350,-)
ill. forside: Sliten driftsbygning på Gnr. 49 / bnr. 1, Neverdal Nedre.
Foto: Kolberg Naturfoto v / Dagfinn Kolberg

*Kalender 2023 (kr. 150,-)

 2021

Bilde Årbok nr. 37 (kr. 100,-)
ill. forside: Oktobersol på Hornneset.
Foto: Kolberg Naturfoto v / Dagfinn Kolberg

*Kalender 2022 (kr. 20,-)

 2020

Bilde Årbok nr. 36 (kr. 50,-)
ill. forside: Glomfjord Kraftverk på Fykan.
Foto: Kolberg Naturfoto v / Dagfinn Kolberg

*Kalender 2021 (kr. 20,-)

 2019

Bilde Årbok nr. 35 (kr. 50,-)
ill. forside: Bergfrue (Fjelldronning) ved Engenbreen.
Foto: Kolberg Naturfoto v / Dagfinn Kolberg

*Kalender 2020 (kr. 20,-)

 2018

Bilde Årbok nr. 34 (kr. 50,-)
ill. forside: Skarv i solnedgang i oktober.
Foto: Kolberg Naturfoto v / Dagfinn Kolberg

*Kalender 2019 (kr. 20,-)

 2017

Bilde Årbok nr. 33 (kr. 50,-)
ill. forside: Skøyta «Borghild» en stille dag ved Grøna. Grønstabben sees i bakgrunnen.
Foto: Kolberg Naturfoto v / Dagfinn Kolberg

*Kalender 2018 (kr. 20,-)

 2016

Bilde Årbok nr. 32 (kr. 50,-)
ill. forside: Skilek ved Glomfjord alpinsenter en vinterdag i februar.
Foto: Kolberg Naturfoto v / Dagfinn Kolberg

*Kalender 2017 (kr. 20,-)

 2015

Bilde Årbok nr. 31 (kr. 50,-)
ill. forside: Vinterfiske på Reipåfjorden.
Foto: Dagfinn Kolberg

*Kalender 2016 (kr. 20,-)

 2014

Bilde Årbok nr. 30 (kr. 50,-)
ill. forside: Sommerdag på Stia.
Foto: May Helen Sørsandmo

*Kalender 2015 (kr. 20,-)

 2013

Bilde Årbok nr. 29 (kr. 50,-)
ill. forside: Meløy og Bolga sett fra Hornneset.
Foto: Heidi Steiro

*Kalender 2014 (Utsolgt)

 2012

Bilde Årbok nr. 28 (kr. 50,-)
ill. forside: Fra Fykanåga.
Foto: Anfinn Myrvang
Bilde Førsteopplaget av Neverdal skoles Nysgjerrigperprosjekt (våren 2012)
Nært på - Neverdal i krigsårene 1940-1945 (100,-)
Førsteopplaget ble raskt utsolgt (prod. av elever i 6. og 7. kl.).
Meløy Historielag har overtatt alle rettigheter, og et nytt opplag er nå i salg på Meløy Libris, Joker Neverdal og Sandaa Gartneri.
ill. forside: Hesteskyss på Neverdalsneset under 2. verdenskrig.
Foto utlånt av Edvin Berg.

*Kalender 2013 (kr. 20,-)

 2011

Bilde Årbok nr. 27 (kr. 50,-)
ill. forside: Fra Dyrneset på Vall, mot Vallvågen.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2012 (kr. 20,-)

 2010

Bilde Årbok nr. 26 (kr. 50,-)
ill. forside: Motiv fra Mesøy.
Foto: Lars Gjøviken

*Kalender 2011 (kr. 20,-)

 2009

Bilde Årbok nr. 25 (kr. 50,-)
ill. forside: Fra Herstadsjøen på Åmøy, her lå den gamle dampskipskaia.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2010 (kr. 20,-)

 2008

Bilde Årbok nr. 24 (kr. 50,-)
ill. forside: Heimsjyfeskar med kurs for Bolga.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2009 (kr. 20,-)

 2007

Bilde Årbok nr. 23 (kr. 50,-)
ill. forside: Holmen ved fergeleiet i Vassdalsvik.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2008 (kr. 20,-)

 2006

Bilde Årbok nr. 22 (kr. 50,-)
ill. forside: Bjærangfjordinger på Bjørnskardtinden (Motinden)sommeren 2006.
Foto: Jonas Bjørkli
Bilde Merkepliktige fiskefarkoster i Meløy 1920 - 2006. (hft.) (250,- (NB nytt opptrykk høsten 2016))
Trond Aakvik har samlet materialet ut fra merkeregisteret for fiskefartøy. En omfattende oppgave som i utgangspunktet var ment for heimkommunen hans, Rødøy, men da det historiske materiale først var i hus, dokumenterte han samtidig informasjon også for nabokommunene Lurøy og Meløy og sendt stoffet til de respektive historielag.
ill. forside: Foto av MK "BAREN" fra Halsa
Bilde SKOLEN I MELØY - Tiden før 1860 kr. (50,-)
Samlet og nedskrevet av Per Braseth.
Selv om vår skolehistorie i alt vesentlig er nasjonalt felleseie, har de lokale tilpasninger sine særpreg og detaljer. Meløy fjerding ble egen kommune i 1884, men var anneks i Rødøy prestegjeld inntil 1903.
Den eldste skolehistorie er derfor både i geistlig og verdslig sammenheng regional for dette området og er ikke unik for Meløy. Den er dessuten sterkt infiltrert i kirkens gjøren og laden og er nærmest uadskillelig fra den.
ill. forside: Meløy kirke (eldre foto)

*Kalender 2007 (kr. 20,-)

 2005

Bilde Årbok nr. 21 (kr. 50,-)
ill. forside: Kaja i ei vaskeekte Grønøy-furu. Fra Gammelbutikkvågen.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2006 (kr. 20,-)

 2004

Bilde Meløy Historielag - Også en historie...
Et jubileumsskrift som omhandler lagets virksomhet gjennom 20 år, samlet og nedtegnet av Unni Torsvik.
(hft.) (kr. 50,-).
NB. Sterkt begrenset antall!
Bilde Årbok nr. 20 (kr. 50,-)
ill. forside: Helgelandsbukken sett fra Holand.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2005 (kr. 20,-)

 2003

Bilde "Du må'kje snakk" (hft.)(UTSOLGT)
av Rolf Sørgård
Ord og vendinger fra Meløyfjerdingenes dagligtale.
Nytt opplag - revidert og utvidet utgave (presentert første gang i 2002)
Ill. av Ellinor Ann Skaret
Bilde Årbok nr. 19 (kr. 50,-)
ill. forside: Aron Seljevold under fjellet Hesten på Åmøy.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2004 (kr. 20,-)

 2002

Bilde "Du må'kje snakk" (hft.)
av Rolf Sørgård
Ord og vendinger fra Meløyfjerdingenes dagligtale.
Ill. av Ellinor Ann Skaret
Utsolgt! (Ny utgave i 2003)
Bilde Årbok nr. 18 (kr. 50,-)
ill. forside: Sommer på Støtt.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2003 (kr. 20,-)

 2001

Bilde Årbok nr. 17 (kr. 50,-)
ill. forside: Meløy kirke, sett fra Dahlgården.
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2002 (kr. 20,-)

 2000

Bilde MED SVARTISEN SOM NABO - Blandt turister og godtfolk på Fondal Gård

Boka er skrevet av Anfinn Myrvang, og gir en smakebit av turisthistorien rundt Svartisen og livet på Fondal Gård i Meløy. Gjennom mange ti-år sto folk på denne gården sentralt i arbeidet med turismen i kommunen. I tillegg har en framsynt allsidighet preget liv og virke på gården gjennom store deler av atten - og nittenhundretallet.

UTSOLGT
Bilde Årbok nr. 16 (kr. 50,-)
ill. forside: Selstad
Foto: Anfinn Myrvang

*Kalender 2001 (kr. 20,-)


De bøker vi gav ut i forfjor og fjor,
har virkelig falt i god jord -
og det gav oss inspirasjon
til å fortsette bokproduksjon!

Vår oppgave er å formidle det gamle.
derfor så ber vi enhver om å samle
på alt som er skriftlig, så vel som på bilder.
Vi trenger stadig nye kilder!

Let i hver skuff, hver krik og krok,
det kan bli stoff til en senere bok!
Gamle ord og uttrykk må ikke glemmes bort,
så send oss ditt bidrag, smått eller stort!

(Rolf Sørgård)