Utgivelser i Meløy Historielags regi 1990 - 1999
Utgivelser i Meløy Historielags regi 2000 - 2009
Utgivelser der Meløy Historielag er forlag

PRODUKTER

 1984

*Kalender 1985

Utsolgt!

 1985

Bilde Årbok nr. 1
ill. forside: Jakten "Anna Kristina"
Foto: Hans van der Vooren
Utsolgt!
(Les artikler her)

"Anna Kristina" ble bygd i Kristiansund i 1889 og het da "Dyrfjeld". Skipet som pryder forsiden til Meløy Historielags første årbok, har siden gjennomgått flere epoker - på godt og vondt, og har seilt på de fleste verdenshav. Et omfattende restaureringsarbeid har pågått i nyere tid.

*Kalender 1986 (kr. 20,-)

 1986

bilde "Fra Juvika til Vesterålen
- en Meløyfjerding forteller" (kr. 50,-)
Ill. forside: Johan Aage Iversen.

En miljøskildring om forholdene i Meløy - og senere Eidsfjorden i Vesterålen, rundt århundreskiftet, etter et manus av Amandus Dybvik - opprinnelig fra Ørnes. En nordlandsk kavalkade om en mann og hans liv som ble historielagets første særutgivelse.

Bilde Årbok nr. 2
ill. forside: "Grønøy-furua"
Plakat på NSB's museum på Hamar,
etter et maleri av Thorolf Holmboe (1923).
Utsolgt!

(Les artikler her)

*Kalender 1987 (kr. 20,-)

 1987

Bilde Video - "Meløy, den stille fjerding". (Restlager finnes for SPESIELT interesserte)
Coverfoto: Rolf Sørgård

Meløy Historielags video, kalt "Den stille fjerding", hadde premiere i kommunestyremøtet tirsdag den 7. april 1987, da 150-årsjubilčet for formannskapsloven ble markert. En rekke tidligere etatssjefer og politikere var hedersgjester.
Idčen til videoen har utspring i en sang om Meløy - "Den stille fjerding", skrevet av Rolf Sørgård. Videoen ble produsert av daværende NRK-medarbeider Finn H. Andreassen, som opprinnelig kommer fra Meløy.
Den er et ca. 20 minutter langt "sveip" over kommunen med fly, akkompagnert av stillbilder av moderne og historisk dato. Lydbildet er skapt av lokale sangere og musikere. Videoen ble i 1996 reprodusert, tekstet med stedsnavn og delvis med sangtekst. Sistnevnte følger for øvrig med videoen i sin helhet på et separat ark.

Bilde Årbok nr. 3
ill. forside: "Engenbreen"
Foto: Anfinn Myrvang
Utsolgt!
(Les artikler her)

*Kalender 1988 (kr. 20,-)

 1988

Bilde Meløy kommunale elektrisitetsverk 50 år (1938-88)
v/Unni Torsvik.
En ny variant var å gi ut et jubileumsskrift på oppdrag.
ill. forside:"Ørnes i skumring"
Foto: Oddleiv Torsvik
Utsolgt!
Bilde Årbok nr. 4
ill. forside: Utsyn mot Grønøy fra et av Langskjærene utenfor Dyrneset på Vall.
Foto: Anfinn Myrvang
UTSOLGT
(Les artikler her)

*Kalender 1989

Utsolgt!

 1989

Bilde Årbok nr. 5
ill. forside: "Istinden"
Foto: Dagfinn Kolberg
Utsolgt!
(Les artikler her)

Dette året utlyste man en konkurranse
med premiering for beste forsidebilde til årboka, og Dagfinn Kolberg gikk av med seieren..

*Kalender 1990 (kr. 20,-)