LOKALHISTORISK ARKIV - "MELØYARKIVET"

Historikk, styre, vedtekter, økonomi og mål
Motoråttringen "Teisten"
Lagets husvære og bygninger
Æresmedlemmer i Meløy Historielag
Meløy Historielags kulturvernpris
Lokalhistorisk arkiv - "MELØYARKIVET"
Messe - stands, utstillinger, kurs, foredrag o.l.
Bilde
Meløy Sparebank holdt i en årrekke til i dette huset i Meløygården på Meløy. Da bankens virksomhet gikk over i historien, og restaureringsplanene for Meløygården for alvor ble tema, kom i sin tid også turen til det som i ettertid har vært omtalt som "Arkivbanken".

Bygninges underetasje er av Stiftelsen Meløygården utleid til Meløy Historielag, og laget har startet opp med et lokalhistorisk arkiv.

Selve arkivrommet er ferdig til bruk, og målet er å samle små og store private og offentlige papirer, bilder m.v.

Arkivet er et tilbud til alle som ønsker å oppbevare skriftlig materiale på en trygg måte.

Eierne kan om ønskelig, selv legge restriksjoner på bruken av materialet, men historielaget ber innstendig om å bli kontaktet før gamle papirer eller lignende havner i søpla!