KULTURVERNPRISEN

Historikk, styre, vedtekter, økonomi og mål
Motoråttringen "Teisten"
Lagets husvære og bygninger
Æresmedlemmer i Meløy Historielag
Meløy Historielags kulturvernpris
Lokalhistorisk arkiv - "Meløyarkivet"
Messe - stands, utstillinger, kurs, foredrag o.l.

Meløy Historielags kulturvernpris ble opprettet i 1995, og er ment utdelt èn gang pr. år i form av diplom og en sjekk for fremragende nedlagt arbeidsinnsats med hensyn til å bevare verneverdige installasjoner av kulturell art.

2014

Lørdag, den 23. august 2014 dro representanter fra Meløy Historielag over til Svartisen. Styret hadde bestemt at det dette året skulle deles ut Kulturvernpris, og det var eierne av Svartisen Gård som skulle få den,

Karin og Steinar Johansen.

Det var viktig å dele ut prisen mens det enda var grønt og fint på Svartisen. Karin og Steinar har jobbet utrettelig for å beholde kulturlandskapet på Svartisen. De har dyr i marka, og i tillegg gjør de selv enormt mye for at kulturlandskapet skal holdes ved like. Det er nesten som å komme inn i en park når man kommer dit!

I tillegg lar de dette flotte landskapet være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det.

Det var to verdige prisvinnere, og de ble meget overrasket da Meløy Historielag kom i dette ærendet.

I tillegg til diplom deles det også ut en pengesum på Boksleppet den 14. november 2014 på Ørnes Hotell.

Bilde

2012

Unni Torsvik ble torsdag, den 29. mars 2012 tildelt Meløy Historielags Kulturvernpris, diplom + 5.000 kr. For 28 års innsats i Meløy Historielag, særlig knyttet til dokumentasjon av laget virksomhet, utstillinger, artikler og utvikling av historielagets hjemmeside på internett.

Bilde

Neverdal skole v/6. og 7. klasse søkte om støtte fra Meløy Historielag i forbindelse med utgivelse av bok om krigen på Neverdal 1940-45 ("Nært på"). Ikke bare innvilget historielaget 10.000 kroner til prosjektet og påtok seg oppgaven med å være forlag vederlagsfritt, men under bokslippet den 26. april 2012 ble klassene også overrakt Meløy Historielags Kulturvernpris for fremragende engasjement i et spennende prosjekt.

Bilde

2009

Meløy Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarven i Meløy. Oftest vises dette gjennom vår innsamling av tekster og bilder, og å utgi disse, men vi prøver også å gi støtte til andre som arbeider mot samme mål, og noen ganger skjer det at det blir gjort en innsats som fortjener spesiell oppmerksomhet.

Fem ganger tidligere har styret, av eget påfunn og uten referanse til bestemte statutter, delt ut en kulturvernpris. Første gang var i 1995, da Lisa Kristiansen og Sigmund Moen fikk prisen for sitt arbeid med gammelbutikken på Meløy. Gjennom historielagets 25-årige virke har engasjementet for bevaring og oppbygging av det gamle kommunesenteret stått sentralt. Vår interesse har ikke bare vært knyttet til bygningene i Meløygården, men til hele miljøet fra kirken og ferdselsåren ned til Meløysjøen.

Bilde

Og hva er vel viktigere på ei øy enn landingsstedet?

Den innsatsen familien Sørgård har gjort for å bygge opp og bevare kaia, spesielt etter at den ble faset ut som anløpssted og inntektene til vedlikehold og drift forsvant, har vært formidabel. Vi fikk en ydmyk søknad om økonomisk støtte. Det var aldri tvil i historielagets styre at det fortjente de!

Vi fant også at dette var og er kulturvern av høg klasse, til og med uten visjoner om egen økonomisk gevinst.

Det har gått sju år siden siste tildeling, og Meløy Historielags hadde den store glede å gi Kulturvernprisen 2009 til familieforetaket Sørgårds kai, Meløysjøen, på Ørnes Hotell fredag, den 13. november 2009, på lagets arrangement i forbindelse med lansering av årbok og kalender.

Bilde

Søsknene Åse, Roar og Ola Sørgård var både rørt og overrasket over prisen.
Broren Arnt var forhindret fra å møte.

1999

På årsmøtet den 5. mai 1999 ble Meløy Historielags leder, PER SWENSEN, tildelt lagets kulturvernpris. Det øvrige styre hadde lenge pønsket på det å kunne hedre sjefen på denne måten, og klarte da også å overraske han skikkelig under avviklingen av årsmøtet og lagets 15-årsmarkering på Ørnes Hotell!

Bilde
Mel.: "Mot i brøstet... "

Nå er tiden inne for å si vår hjertens mening
om han som har vært sjefen vår i femten år...
Like lenge som den har bestått nå, vår forening,
ikke rart at han har fått no'n gråe hår!
Men vi vet at han
er den rette mann,
og vi tror han har forstått det selv!
Håpet som vi har i dag, det er at han fortsetter
helt til at vi øvrige har sagt farvel.

RoSø

Juryen la vekt på Swensens store interesse og engasjement for verning av alt som er verneverdig i sin alminnelighet, og spesielt for hans store innsats for vern av Meløygården. I tillegg poengterte Rolf Sørgård ved overrekkelsen det umistelige aktivum Per Swensen har vært og er for Meløy Historielag, og konkluderte med at det var Swensen selv som hadde framsatt idéen om en slik æresbevisning - til oppmuntring for personer som har gjort en god innsats i verningsarbeid!

2002

Ørnes Hotell, fredag, den 22. november 2002, med presentasjon av årbok, kalender og særutgivelse, samt mange frammøtte, var rammen rundt tildelingen av Meløy Historielags Kulturvernpris denne gang. Tre år siden sist, og en populær avgjørelse når det gjelder kandidat.

Bilde

ANFINN MYRVANG fra Engavågen har i første rekke vært en unik og trofast støttespiller for laget selv, men generelt viser han en utrettelig vilje og evne til å samle og ivareta kulturhistoriske verdier som er nedfelt i det skrevne - samt det å rekruttere andre til å tenke og handle i de samme baner.

1995

LISA KRISTIANSEN og SIGMUND MOEN fikk æren av å bli tildelt historielagets første kulturvernpris, for sin formidable innsats ved å føre den gamle butikken ved Meløysjøen på Meløy tilnærmet tilbake til det den en gang var - både hva angår innredning, miljø og vareassortement.

Bilde

Prisen var i form av en "oppmuntringssjekk" på kr. 2.000,- + en diplom utformet av Meløys lokale kunstner, Johan Aage Iversen, undertegnet av historielagets formann og sekretær. Utdelingsseremonien foregikk enkelt, men morsomt, heime i stua hos Rolf Sørgård på Meløy lørdag den 14. juli 1995.

1996

Våren 1996 var det nok et uanmeldt og overraskende oppmøte med utdeling av Meløy Historielags kulturvernpris. Denne gangen var det UNNI og ODDLEIV TORSVIKsom mottok prisen for innsatsen med å bevare Torsvik-gården på Ørnes.

Bilde

Pris, diplom og marsipankake, styremedlemmer og pressekorps var plutselig der og "forlangte" kaffeservering. Restaureringen har pågått over noen år, i takt med den tid, ressurser og utelukkende privat finansiering som har vært til rådighet.

1997

Ekteparet HANNA og SVEIN BRATTØY fra Neverdal fikk den 31. august 1997 prisen for sitt arbeid knyttet til bevaringen av Jektvik gård på Grønøy.

Bilde

En gård full av tradisjoner og historie, og en gård med stor kulturell verdi. Bygningen ble solgt for få år tilbake til ekteparet Brattøy, og benyttes i dag til fritidsformål. Det er et imponerende arbeid de har lagt ned, og kulturvernprisen ansees av Meløy Historielag som velfortjent.