"TEISTEN"

Historikk, styre, vedtekter, økonomi og mål
Motoråttringen "Teisten"
Lagets husvære og bygninger
Æresmedlemmer i Meløy Historielag
Meløy Historielags kulturvernpris
Lokalhistorisk arkiv - "Meløyarkivet"
Messe - stands, utstillinger, kurs, foredrag o.l.

Tradisjonen tro, m.h.t. tanken på å bevare gamle kulturminner, har også Meløy Historielag vært båteier. Motoråttringer var for et halvt hundre år siden et vanlig syn, men disse er nå sjeldne å se. "Teisten" fra Bolga i Meløy er en slik skatt. Den ble bygget i 1938 og var tidligere i Arthur Lorentsens eie. Historielaget kjøpte båten i 1992, og et par entusiaster ble engasjert i saken.

Bilde "Teisten" ved kai i Bolga,
bildet er tatt før kjøpet.

Båten er i dag restaurert og tilbakeført til det opprinnelige, og Meløy Bygdemuseum står i dag som eier og ansvarlig for driften. "Teistens venner", en komitè under Meløy Kulturstyre, ble gitt oppgaven med drift og tilsyn. Den gamle motoråttringen er kommet til heder og verdighet igjen.

Den nyrestaurerte "Teisten" deltok i Kulturminnestafetten -97 som gikk langs hele norskekysten, med delstafetter ut fjordene samt på elver og innsjøer i innlandet. Stafettpinnen var ei skipskiste hvor en samlet inn dokumenter med ett kulturminne fra hver av landets kommuner. Stafetten stoppet flere steder langs kysten, og det ble arrangert lokale stafettmarkeringer. Motoråttringen "Teisten" brakte stafettpinnen fra Gildeskål via Meløy til Rødøy.