ÆRESMEDLEMMER

Historikk, styre, vedtekter, økonomi og mål
Motoråttringen "Teisten"
Lagets husvære og bygninger
Æresmedlemmer i Meløy Historielag
Meløy Historielags kulturvernpris
Lokalhistorisk arkiv - "Meløyarkivet"
Messe - stands, utstillinger, kurs, foredrag o.l.

2012

Bilde

Unni og Oddleiv Torsvik ble begge på årsmøtet våren 2012 tildelt æresmedlemskap i Meløy Historielag, på bakgrunn av innsats for laget gjennom 28 år - med blomster og diplom.


2010

Bilde

Vår høyt skattede Anfinn Myrvang ble på årsmøtet på Ørnes Hotell, onsdag, den 26. mai 2010 tildelt æresmedlemskap i Meløy Historielag.

Med godord og applaus fikk han overrakt diplom og blomster fra styrets leder, Oddleiv Torsvik.

Æresmedlemskapet var begrunnet både i hans funksjon som mangeårig redaktør av årboka og hans store innsats og engasjement til fremme av lokalhistorisk kunnskap generelt.


2001

Styret i Meløy Historielag hadde gått bak ryggen til lagleder

Per Swensen

og bestemt at lagets leder gjennom alle år fra starten i 1984 skulle utnevnes til æresmedlem! Dette populære innslaget fant sted på Meløy Historielags årsmøte på Ørnes Hotell fredag, den 25. mai 2001.

Bilde
Per Swensen i historiske omgivelser ved "gammelsmia" i Ørnesgården.

1995

På årsmøtet 1995, som ble avholdt på Meløy skole, ble

Rolf Sørgård (t.v.) og Bjarne Neverdal

kåret til æresmedlemmer av Meløy Historielag.
Begge var aktive medlemmer i lagets styre siden starten i 1984, og bidro i mange år med stor kunnskap og forståelse for å oppfylle lagets formål.

Bjarne Neverdal døde den 6. april 2005, 90 år gammel.
Rolf Sørgård døde den 21. januar 2010, 92 år gammel.

Rolf Sørgård (t.v.) og Bjarne Neverdal

1987

Meløy Historielags første æresmedlem ble utnevnt på årsmøtet i februar 1987. Med sine 91 år var

Kornelius Osa

fra Engavågen langt eldre enn Historielaget, og ble en god og skattet kilde for den lokalhistorien som laget ønsker å ta vare på.

Kornelius Osa

Kornelius Osa hadde et fremragende minne og en egen evne til å la minner komme til uttrykk - både skriftlig og muntlig. Han nådde en anseelig alder, og døde den 16. desember 1993.