HUSVÆRE

Historikk, styre, vedtekter, økonomi og mål
Motoråttringen "Teisten"
Lagets husvære og bygninger
Æresmedlemmer i Meløy Historielag
Meløy Historielags kulturvernpris
Lokalhistorisk arkiv - "Meløyarkivet"
Messe - stands, utstillinger, kurs, foredrag o.l.

GAMMELBAKERIET

F.o.m. vinteren 1988 har Meløy Historielag leid rom i loftsetasjen på Gammelbakeriet på Ørnes gamle handelssted. Arealet utgjør ca. 25 mē, og gav muligheten til å få samlet lagets arkiver og stadig økende materiell på ett sted, samt at man fikk et sentralt sted å legge f.eks. styremøter til.
Bilde

Bygningen har tidligere også vært benevnt som "Kontoret".
Det var bakerivirksomhet i kjelleren fram til 1922
og kontorfunksjon i hovedetasjen
i lang tid rundt og etter århundreskiftet.

MELØYGÅRDEN

Meløy herreds gamle administrasjonssenter på Meløy ("Meløygården") ble oppmålt og tilstandsregistrert av studenter fra NTH i Trondheim høsten 1990. Ikke alt har vært like velholdt i Meløygården, husene har delvis stått for fall, en gammel kulturarv har nærmest gått i glemmeboka. Dette ønsket man å gjøre noe med, og Meløy Historielag og Meløy Grendelag gikk i 1989 sammen om å få utredet en bruks- og verneplan for området. Etterat fylkeskonservatoren hadde funnet Meløygården verneverdig, tok formannen i historielaget kontakt med NTH i håp om om at noen studenter eventuelt kunne bruke dette i en diplomoppgave.
Henvendelsen gav positivt resultat. Målet er og har vært å få vernet og restaurert bygningene rundt et gammelt fellestun, få gjenskapt liv i husene og området, slik at Meløygården framstår på nytt som et sentrum på Meløy og atter kommer til heder og verdighet.
Bilde

Allmuestua (t.v. på bildet) og
"Kjeipen" (Helgesen-huset)

Skjøte vedr. den gamle Allmuestua og "Kjeipen" (Helgesen-huset) ble tinglyst og i Meløy Historielags eie på nyåret 1996.

Begge bygninger ble senere skjøtet videre til "Stiftelse for vern av Meløygården". Historielagets engasjement i denne saken kan vel ubeskjedent nok kunne sies å ha ført til at denne stiftelsen i det hele tatt ble etablert, og laget er da også en av de mest aktive parter i stiftelsen - som etter hvert nå har overtatt de fleste husene i Meløygården.

Alt hva vi trodde
selv å ha funnet
det fant en annen før oss.

Alt hva vi former
for fremtiden
lå i fedrenes ferd.

Alle de tanker
vi høster
spirte i mødrenes mold.
(Herbjørg Wassmo)