MESSE - STANDS, UTSTILLINGER, KURS, FOREDRAG o.l.

Historikk, styre, vedtekter, økonomi og mål
Motoråttringen "Teisten"
Lagets husvære og bygninger
Æresmedlemmer i Meløy Historielag
Meløy Historielags kulturvernpris
Lokalhistorisk arkiv - "Meløyarkivet"
Messe - stands, utstillinger, kurs, foredrag o.l.
Bilde

SEMMINAR PÅ HURTIGRUTEN

7. og 8. februar 2004 arrangerte Meløy Historielag en seminar-reise med Hurtigruten på strekningen Ørnes-Rørvik-Ørnes, der hovedforeleseren var Jon Gulowsen (professor ved Høgskolen i Bodø), og tema var "Hurtigrutens historie og betydning i vår egen region". Han delte sine innlegg i to avdelinger:

"Kysten som skapte Hurtigruten" og "Kampen mellom Grønøy og Ørnes som anløpssted".

Per Swensen var også på banen med betraktninger om "Farleden som gav navn til landet" (Nordwegen), om fyr, lykter og seilingsmerker som revolusjonerte skipstrafikken på kysten.

Oddleiv Torsvik fortalte om de ulike hurtigruteskip og skipstyper gjennom tidene.

Skipets hotellsjef gav oss en innføring om livet om bord, og luftet tanker om framtida for Hurtigruten. Vi ble tatt med på omvisning, var på brua og betraktet den moderne "skipshjerne, besøkte en av suitene om bord og ble tatt med ned i maskinen.

LOKALHISTORISK SEMINAR I LOFOTEN

Representanter fra Meløy Historielag har fra tid til annen deltatt eksternt på "Lokalhistorisk Seminar" i regi av Høgskolen i Bodø, og 20. - 21. april 2007 ble det avviklet et seminar i Mortsund med Vestvågøy Historielag som vertskap. To av deltakerne var fra Meløy Historielag.

Temaet var omfattende og programmet likeså. Det handlet om fiskerbonden i Lofoten, kystkvinner, samisk bosetting, væreiersamfunnet, stedsnavn, krig og etterkrigstid, nåtid og framtid.

Det var besøk og omvisning på Vikingmuséet på Borg, kulturelle innslag, betraktninger om reiselivet i Lofoten, paneldebatter og i det hele tatt perspektiver på Lofoten.

Intenst og kjempespennende!

MARKEDSDAG PÅ REIPÅ

Meløy Historielag har hatt stands år om annet på "Markedsdag" ved Salten Museum Meløy på Øde, med salg og presentasjon av historielagets produkter.

"TELELINJEN"

Historielaget har også deltatt på flere arrangement i samarbeid med Salten Museum Meløy og Meløy kommune, hovedsakelig med billedutstillinger. 25. november 2009 gjaldt det utstillingen "Telelinjen" i Ørnes gamle handelssted. Et foredrag av Arve Nordsveen fra Norsk Telemuseum tok for seg telefoniens utvikling de siste 100 år. Lokale "telefondamer" var aktivisert av historielaget innen tema, og minnene strømmet på fra tida på "telegraffen"!

KULTURMINNEDAGEN OG KLIPPFISK

Kulturminnedagen 2010 ble markert i og utenfor den nylig utflytta "Tidemannbrygga" på Ørnes - søndag, den 12. september. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Kulturkontoret, Nordlandsmuséet, Meløy Kystlag og Meløy Historielag, og tema for dagen var i utgangspunktet "Nytt liv i gamle minner". Hva var vel da bedre enn å møtes et sted som hadde vært brukt til både klippfisk- og trelasthandel - to næringer som har gjennomgått sterk endring i bygda, på hvert sitt vis. Man valgte rett og slett å sette fokus på "Fesk, Fjøl og Framtid".

I løpet av fire timer ble det framført to foredrag, to presentasjoner, en konsert, en billedutstilling (historielagets bidrag) og solgt bl. a. over hundre porsjoner med bacalao i "uterestauranten" (partytelt). Mange var interessert i klippfiskens lokalhistorie, Tidemann-bryggas skjebne og kommunesenterets framtid!

HURTIGRUTE-FOREDRAG

Også Hurtigrute-foredraget på Ørnes Hotell den 26. oktober 2010, der Trond Østgaard fortalte om sitt liv med Hurtigruten, var et samarbeidsprosjekt mellom Meløy Historielag og Nordlandsmuséet, avd. Meløy. Østgaard er kjent som en svært entusiastisk markedsfører av Hurtigruten, og er en av medstifterne av klubben Østenfjeldske Hurtigrutevenner, med medlemmer fra hele landet og hovedsete i Drammen. Fullt hus på hotell-loftet!

"NORDLANDS HISTORIE" - SEMINAR I MOSJØEN

Åse Sørgård deltok fra Meløy Historielag 25. - 27. mai 2011 på et seminar i Mosjøen arrangert av Universitetet i Nordland og Nordland Fylkeskommune ("Arkiv i Nordland") og med Vefsn Historielag som vertskap. Seminaret inngikk i prosjektet "Nordlands Historie", egentlig det femte i rekken innenfor tema, denne gang om "Samisk historie" og "Industrihistorien" i regionen.

Det ble lagt spesiell vekt på at "menigmann" skulle være viktig og god nok til å delta i prosessen. Tidligere hadde kanskje disse seminarene vært preget av for høg profesjon og dermed hatt få deltakere. Denne løsningen, med en blanding av professorer og folk med noe lavere grad innenfor faget, viste seg å være en suksess!

LOKALHISTORISK SEMINAR I GLOMFJORD

Fredag, den 23. og lørdag, den 24. april 2004 ble det arrangert ett lokalhistorisk seminar i Glomfjord

STANDS

Aktiviteten i lagets første leveår må sies å ha vært meget god. Bl.a. deltok man på stands både på Meløystevnet (Meløy), Meløymessa (Ørnes) og den store Kulturmessa (Glomfjord).

UTSTILLING

I begynnelsen av desember 1986 satset Meløy Historielag stort på en historisk utstilling, i samarbeid med Statkraft - Glomfjordverkene, i Møte- og Informasjons-senteret i Glomfjord. Historielagets hovedtema var her "Veganlegg gjennom tidene"(i Meløy). Utstillingen gikk over hele 4 dager, og besto først og fremst av billedstoff m/tekst fra en rivende utvikling på vegfronten i Meløy i dette århundret. Mange besøkende, men det hadde vært plass til flere - kanskje spesielt den yngre garde!?
Denne utstillingen ble for øvrig i løpet av 1987 også vist i Nordlandsbanken (Ørnes), dernest i samarbeid med Meløy kommune i forbindelse med veiåpningen (RV 17's nordre parsell), samt på Meløystevnet.

SEMINAR

Onsdag den 15. februar 1989 ble det arrangert et årbokseminar i Meløy. Seminaret gikk i regi av Lofotbok-forlaget, og en rekke årbokutgivere fra Nordland deltok. Meløy Historielag var vertskap og stedet var Bolga Gjestegård. Laget var i tillegg representert på et historisk seminar ved Høgskolesenteret i 1987, og har også deltatt på et par møter i den kommunale bygdeboknemnda + en konferanse arrangert av Lofotbok-forlaget.

FOREDRAG

Torsdag den 9. mars 1989 arrangerte Meløy Historielag, i samarbeid med Meløy Folkeakademi, et møte på Glomfjord Hotell, der museumsleder Waling T. Gorther Grønvik fra Vadsø Museum holdt foredrag med lysbilder om jekta "Pauline" 's ferd i Pomorhandelens kjølvann (1986).

LYSBILDER

Fredag den 22. november 1991 inviterte laget til et åpent møte i Statkrafts infosenter i Glomfjord, der krigshistoriker Knut Støre kåserte om "Krigen i Meløy" og viste lysbilder. Han har en levende interesse for det som skjedde i regionen i krigsårene 1940-45, og sitter med unike kunnskaper og materiell. Historiske øyeblikk er blitt "frosset" ned, og Knut Støre viste hele 250 slides for de ca. 60 frammøtte. Hovedtema i årboka for 1991, som ble presentert samme kveld, var nettopp krigen i Meløy, og Støre hadde da også en lengere artikkel om emnet i denne årboka.

ÅRBOK-PRESENTASJON

Lagets årsmøter har gjennom årene hatt ulike tilholdsadresser, så også de årlige presentasjonene av årets produkter henimot jul. Da f.eks. hovedtema i årboka for 1992 var fiskeriene i omegnen og den største artikkelen i boka var om Sildoljefabrikken på Forøy, falt det naturlig å stevne til møte på Halsa Gjestegård den 20. november s.å. Her fikk man et godt innblikk i fabrikkens historie - fra den startet opp i 1949 til driften opphørte i 1986.

KULTUR-AFTEN

Torsdag den 11. februar 1993 avholdt Meløy Historielag et åpent møte om kystkultur på Bolga skole. Det var Johan Borgos "Kystbilder" som sto på programmet i historielagets regi, og han tok spesielt for seg kvinnenes plass i det liv og virke som har dominert kystkulturen. Ellers var kveldens program egentlig et samprosjekt med Folkeakademiet som hadde engasjert den kjente naturfotografen Jan Grønseth til et "Lysbildekåseri fra Svalbard - Europas største villmark".

FOTO-MONTASJE

I forbindelse med kommunens jubileumsslagord "110 år i Meløy" ble det høsten 1994 laget en større fotomontasje for utstilling. Loftet på "Gammelbakeriet" i Ørnes-gården ble brukt som produksjonslokale, og premieren for utstillingen fant sted på Ørnes Hotell den 18. november ved presentasjonen av årets salgsprodukter. Utstillingen kunne senere beskues både på Meløy Bygdemuseum og i skole-sammenheng.

10-ÅRSJUBILEUM

- Og mens kommunen feiret sine 110 år, markerte Meløy Historielag stort at laget var rundet 10 år! "Duo Lumbago" stilte også opp på denne søndags ettermiddagen for å være med og feire historielagets bursdag. Det vanket gaver og blomster, og spesialproduserte allsanger og festprolog manglet det heller ikke...

..... Hvor ble det av tiden? Hvem kan - og vil svare?
Det er i allefall ti år siden en ganske liten skare
kom sammen og stiftet lag - det lag som vi feirer i dag .....

I det hele tatt har Meløy Historielag alltid hatt sin egen rimsmed. Kasserer gjennom mange år, Rolf Sørgård, har vært særdeles produktiv, og mange små godbiter er også å finne i årbøkene.

SLEKTSGRANSKING

I januar 1995 arrangerte Meløy Historielag, sammen med Meløy Bygdemuseum, et kurs i slektsgransking. Kurset gikk over 5 mandagskvelder, og de 12 deltakerne var samlet for om mulig å finne sine røtter. Microfilmer, manntall, numerisk og nominativ folketelling, kirkebøker, skifteprotokoller, matrikkel o.s.v. - ord som for de fleste virker ukjente, men for noen interesserte er dette de viktigste kildene på veien inn i fortiden. Hermann Mentzoni var kursleder, han har selv drevet slektsforskning i en "mannsalder".

KULTURMINNEDAGEN

Høsten 1996 var historielaget medarrangør i kulturminnedagen, som hadde tema: "Troens hus og dødens hage". Historielagets leder Per Swensen holdt i denne forbindelse et kåseri i menighetssalen i Meløy kirke.

1997 - KULTURMINNEÅRET

- hadde tre hovedtema:

* Kystens landskap - Vannets veier

* Tekniske og industrielle kulturminner

* Bli kjent med dine kulturminner

Glomfjord Kraftverk på Fykan vant overlegent avstemmingen om Meløys bidrag til kulturminne. Kulturminnestafetten ble for Meløys vedkommende markert med en tilstelning i havneområdet på Ørnes den 25. juni 1997.

"UTFLYTTERTREFFET 1998" PÅ MELØY

I perioden 17. - 26. juli 1998 ble det arrangert utflyttertreff på Meløy. Idéen ble klekket innenfor det såkalte "Torneroseprosjektet". Folk på øya Meløy ønsket å ta framtida i egne hender, og erkjente at skulle øysamfunnet overleve sentraliseringens tidsalder, måtte de trø til sjøl! De satte bl.a. som mål 50 nye innbyggere på Meløy innen år 2005!

Blant de mange større og mindre aktiviteter som pågikk i løpet av denne fantastiske uka på Meløy, ble Meløy Historielag invitert til å delta som arrangør av følgende:

Hageselskapet i Meløygården søndag, den 19. juli

Historielagets leder Per Swensen imponerte et hundretalls mennesker med sin fyldige og informasjonsrike historikk om "Ermegaard Benkestoks hage" gjennom tidene. Et knippe personer i utlånte kostymer fra Nordland Teater kom i tur og orden, omhyllet av røyk fra en røykmaskin, ut fra fortiden gjennom smuget mellom "Tostruphuset" og "Helgesenhuset". Samtidig ble det framført et resymé av øyas historie - fra isen og havet trakk seg tilbake og helt fram til våre dager, alt knyttet opp mot de enkelte draktene.
Bondekvinnelaget stod for salg av kaffe m.v. i dette flotte hageselskapet.

Bilde

Stående f.v.:
Laila Lorentzen i Hardangerbunad fra ca. 1910
Leif Kjerpeseth som kjøpmann
Eirik Tvenning Bones som Trond Benkestok (d. 1626)
Kristin Tvenning Hansen som Ermegaard Benkestok, husfrue på Meløy på 1600-tallet
Helge Tvenning som prest

Sittende foran f.v.:
Vivian Helgesen som munk
Monica Røshagen som husfrue

Turmarsj på Gammelveien i Meløysundet

Meløy Historielag sto under "Utflyttertreffet 1998" også ansvarlig for gjennomføringen av en turmarsj langs gammelveien fra Risvik til Meløysund. Oluf og Karl Meløysund, far og sønn, gikk i 1924 på eget initiativ og med egne midler i gang med å bygge denne veien. Fram til da hadde båten vært eneste mulighet, og Meløysundet ble betraktet som nokså avsidesliggende på øya. Rundt 10 år senere stod den ca. 2 km lange parsellen ferdig.

Gammelveien er i dag for en kuriositet å regne. Gården i Meløysundet ble fraflyttet i 1984. Røsslyng og timotei har overtatt i veibanen, og vårløysinga tærer år om annet på byggverket. Værgudene viste seg tirsdag den 21. juli fra sin aller beste side og rundt 50 personer, anført av historielagets sekretær Tove Omnes, hadde all grunn til å trives i disse omgivelsene.