2001

MANGEÅRIG STYREMEDLEM

I forbindelse med at Kyrre M. Hanssen fratrådte styret i Meløy Historielag ble han på årsmøtet den 25. mai 2001 hedret verbalt og med blomster for sin utrettelige innsats så langt for laget.
Kyrre M. Hanssen

Her sammen med Fru Irene (t.v.) som fikk være med å dele æren. I tillegg ser vi (t. h.) Bjørg og Per Swensen, lagleder.

Se smňplukk fra andre ňr?
SM┼PLUKK 2022
SM┼PLUKK 2021
SM┼PLUKK 2019
SM┼PLUKK 2017
SM┼PLUKK 2016
SM┼PLUKK 2015
SM┼PLUKK 2014
SM┼PLUKK 2013
SM┼PLUKK 2012
SM┼PLUKK 2011
SM┼PLUKK 2010
SM┼PLUKK 2009
SM┼PLUKK 2008
SM┼PLUKK 2006
SM┼PLUKK 2005
SM┼PLUKK 2004
SM┼PLUKK 2002
SM┼PLUKK 2001