2010

PRESENTASJON AV ÅRBOK OG KALENDER

Fredag, den 12. november 2010 avviklet Meløy Historielag sitt årlige arrangement på Ørnes Hotell i anledning utgivelse og presentasjon av årets produkter
- denne gang Årbok 2010, den 26. i rekken, og Meløykalenderen for 2011.

At disse ettermiddagsstundene er høyt skattet av publikum, viser det tallrike oppmøtet år etter år, fullt hus også denne gang.

Bilde

Redaktøren av årboka melder at stofftilgangen er svært god. Med sine vel 150 sider vitner produktet nettopp om det. Mange er det som etter hvert har fått et slags forhold til boka, og har oppdaget at det er et felles dugnadsprosjekt som blir loset i mål av en redaktør. Samtidig dukker det opp nye bidragsytere hvert år.
Bilder til kalenderutgivelsene siger jevnt inn til oss .

Arrangementet denne novemberkvelden var krydret musikalsk med nye takter i historielagsregi. En organisasjon i risiko for "forgubbing" og utløp på dato valgte å satse på ungdommelig underholdning - rockebandet "Brothers in Arms" fra Engavågen.
Så vidt en kunne se og høre, gjorde de stor lykke - kanskje overrasket de eventuelle skeptikere i salen en smule?

Bilde

Ungdomsbandet "Brothers in Arms" fra Engavågen - et både levende og lovende innslag på Meløy Historielags arrangement.
Et musikalsk frisk pust med potensiale. Stå på!
F.v.: Oliver Engstad (tangent). Eivind Mikalsen (gitar/vokal), Lasse Tømmerberg (trommis) og Simen Limstrand (bass).

Da dette falt sammen med for tiden bispevisitas i Meløy, var Biskop Tor B. Jørgensen og hans følge å finne blant publikum. Konfransier Anfinn Myrvang grep anledningen og fikk et åpent intervju med geistlighetens overhode i Sør-Hålogaland bispedømme.

Og når loddsalg, mat og drikke, heder og ære til skribenter og lignende var flettet inn i det hele, så konkluderte man med en vellykket kveld!

Bilde

Et intervju med en av de mange skribenter, Håvard J. Nilsen, som har spesialisert seg på temaet "Operasjon Muskedunder"- én artikkel i fjor, én i år, og det fortelles at det blir en også i neste bok. Og de er ikke identiske!

MITT LIV MED HURTIGRUTEN

Trond Østgaard er leder av klubben ØHRV med hovedsete i Drammen. I og for seg ikke noe merkelig i det kanskje, men når en samtidig forteller at bokstavene står for Østenfjeldske Hurtigrutevenner og at klubben har passert godt og vel 600 medlemmer, så kan man jo begynne å undres - hvorfor Drammen?

Klubben ble startet for 10 år siden og hovedkvalifikasjonen for å bli medlem er i følge statuttene at kandidaten må tilkjennegi en udiskutabel entusiasme for Hurtigruten, og der innfrir gründer og leder Trond Østgaard fullt og helt!

Bilde

Tirsdag, den 26. oktober 2010 hadde Meløy Historielag og Nordlandsmuséet avd. Meløy den ære i kompaniskap å invitere til et særdeles entusiastisk foredrag med Trond Østgaard på Ørnes Hotell, der tema og tittel var: "Mitt liv med Hurtigruten". Hele 45 personer møtte opp, og angret neppe på det, de opplevde Trond Østgaards entusiastiske foredrag og fikk del i hans glødende interesse for Hurtigruten!

Bilde

F.v.: Håvard J. Nilsen (museumskonservator), Trond Østgaard (for anledningen "hurtigruteentusiast") og Oddleiv Torsvik (leder i Meløy Historielag).

FESK, FJØL OG FRAMTID

Årets "KULTURMINNEDAG" ble markert søndag, den 12. september 2010 på Tidemann-brygga på Ørnes, et prima lokale for formålet i andreetasjen etter nylig utflyttet handelsvirksomhet. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Kulturkontoret, Nordlandsmuséet, Meløy Kystlag og Meløy Historielag.

Tema for dagen var "Nytt liv i gamle minner", og hva var vel bedre enn å møtes et sted som hadde vært brukt til både klippfisk- og trelasthandel - to næringer som har gjennomgått sterk endring i bygda, på hvert sitt vis. Man valgte rett og slett å sette fokus på "Fesk, Fjøl og Framtid".

I løpet av 4 timer ble det framført to foredrag, to presentasjoner, en konsert, en billedutstilling og solgt bl. a. over 100 porsjoner med bacalao i "uterestauranten" (party-telt). Totalt møtte det opp godt over 200 personer som var interessert i klippfiskens lokalhistorie, Tidemann-bryggas skjebne og kommunesenterets framtid.

Bilde

Ved kaia hadde Kystlaget fortøyd gamle båter som dannet rammen - både visuelt og ved sine umiskjennelige tøff-tøff-lyder!

Historielagsveteranen Per Swensen åpnet med lokal historie om brygga, klippfisk og trelast-epoken, og Odd Williamsen fra Klippfiskmuséet på Nordmøre kåserte om det mer nasjonale. Jøran Breivik og Stein Ivar Hestdahl er sikkerstikk på den musikale fronten, og det hele ble rundet av med " - Hva nå"?

Kjell Holdal fra Meløy kommune gav forsamlingen et innblikk i framtidsmuligheten i Ørnes sentrum og Unni Furfjord fra Unodesign viste fram for det tallrike publikum den mulige utviklingen ved å presentere planene som Meløygruppen tidligere i år vant anbudet om utbygging på fyllinga med.
Mange viste også interesse for billedutstillingen som Meløy Historielag bidro med, primært med lokal klippfisknæring som tema.

Bilde

Her ser vi Per Swensen fra Bolga (t.v.) og Odd Williamsen fra Kristiansund foran utstillingen

ÅRSMØTE

Onsdag, den 26. mai 2010 avviklet Meløy Historielag årsmøte på Ørnes Hotell, bekjentgjort i forkant i brev til samtlige vel 180 medlemmer. Skuffende nok møtte kun 7 stk. stemmeberettige opp, og disse ble godkjent uten merknad.
Lederen ønsket velkommen, og åpnet møtet med ett minutts stillhet til minne om ett av lagets æresmedlemmer gjennom mange år, Rolf Sørgård, som var gått bort siden siste årsmøte.
Årsmelding og styrets beretning for 2009 var sendt ut til alle medlemmer i forkant av møtet, og ble også gjennomgått punktvis for forsamlingen, her nevnes:

- Hurtigrutereisen Ørnes-Bodø den 02.05.09, med avvikling av årsmøte og besøk på Flymuséet, en gave til våre medlemmer i forbindelse med Meløy Historielags 25-årsjubileum (s. d.).
- Stand på "Markedsdagen" ved muséet på Øde den 11.07.09 (s.d.).
- Sommertur til Alstadhaug den 09.08.09 (s.d.).
- Årbok- og kalenderpresentasjon på Ørnes Hotell den 13.11.09, bl. a. med utdeling av Meløy Historielags Kulturvernpris til "Sørgårds Kai" (s.d.).
- Samarbeid med Kulturkontoret og Salten Museum ved avvikling av utstilling og historisk presentasjon med tema "Telelinjen" på Ørnes gamle handelssted den 25.11.09.
- Meløy Historielag er litt stolt av å ha støttet initiativet fra Merete Larsen og Mesøy Grendelag om at skrivemåten fortsatt skal være Mesøy, med én s og ikke dobbel, slik Kartverket og navnekonsulenten hadde innført. Protesten ble nemlig tatt til følge!

Styrets årsberetning for 2009 ble bifalt enstemmig, påfulgt av at regnskap og revisorrapport ble gjennomgått med redegjørelse, orientering og kommentarer, og til slutt godkjent.

Kjent abeidsprogram for 2010 ble presentert. Årets sommertur(er) er "i boks" og omtales i eget avsnitt. Utover dette henstilles til å følge med i media vedr. eventuelle annonseringer utover.

Valget ble gjennomført prikkfritt og raskt. Valgkomitéen hadde gjort jobben sin, og styrets nåværende sammensetning vil man finne under knappen INFO.

Vår høyt skattede Anfinn Myrvang ble hedret med tildeling av æresmedlemskap med godord og applaus, overrakt diplom og blomster og foreviget digitalt for lagets hjemmeside og arkiv - se egen side under knappen INFO.

Som avslutning på årsmøtet 2010 leste lederen opp hilsen med hederlig omtale av Meløy Historielag, mottatt pr. e-post fra "Lokalhistorisk Nytt i Rødøy" v/Trond Aakvik, ment før punktum i nettutgaven juni 2010 se http://www.rodoylokalhistorie.com/.

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001