2005

PRODUKTPRESENTASJON

Årets bok og kalender ble presentert under et arrangement på Ørnes Hotell den 18. november.
Redaktør for årboka, Anfinn Myrvang ønsket de fremmøtte velkommen og ledet trygt an gjennom noen trivelige og lærerike timer.
Bilde
Bilde
Kveldens hovedkåsør var Odd Bikset som gav de frammøtte en levende beretning om dagliglivet som nybrottsmann på Halsamyran.
Bidragsytere
En hel del av de som har bidratt til årets årbok var møtt frem, og de ble behørig presentert.

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001