2009

TELELINJEN

Fredag, den 20. november 2009 inviterte lederen i Meløy Historielag, Oddleiv Torsvik, seg selv, sin sekretær (fru Unni), samt et knippe gamle telefondamer fra sentralen på Ørnes til et usedvanlig hyggelig møte - av praktiske grunner heime hos en av dem, Liv Selstad Strand.
Hun disket opp med kaffe og noe attåt, og hensikten var å få ned på papir mest mulig av hva de hadde å fortelle fra tida på "telegraffen".

Og her skulle man følge med i timen om man skulle få lagret på "harddisken" alt hva de hadde å fortelle. Kjeften gikk i ett i et par timer, og i hyggelig selskap går tida fort!

Bilde

F.v.: Liv Selstad Strand, Klara Sletten, Svanhild Høgmo og Hjørdis Hansen.

Onsdag, den 25. november 2009

I anledning Kulturminneåret 2009 arrangerte Salten Museum Meløy, Meløy Historielag og Meløy Kommune utstillingen og foredraget "Telelinjen".

Hele 41 personer fant veien til Ørnes gamle handelssted den siste onsdagen i november, og fikk høre en opplagt Arve Nordsveen fra Norsk Telemuseum fortelle om telefonens historie i Norge.

Publikum satt tett, og fulgte interessert med da han tegnet opp telelinjen fra telegrafens tid, frem til dagens moderne mobiltelefoner.

Etter Nordsveens foredrag, tok leder i Meløy Historielag, Oddleiv Torsvik over. Han ledet en samtale med damer som hadde deler av sitt arbeidsliv på Ørnes telefonsentral. Deres levende skildringer brakte også fram latteren blant publikum.

Telefonutstillingen ble også tatt godt i øyesyn, Arve Nordsveen bidro med utfyllende kommentarer til de interesserte gjestene. De som ønsket det, kunne ta med seg innformasjonsmateriell hjem.

Bilde

Arve Nordsveen fra Norsk Telemuseum.

BOK-PRESENTASJON

Fredag, den 13. november 2009 inviterte Meløy Historielag til sin sedvanlige og årvisse bok- og kalenderpresentasjon på Ørnes Hotell. Til tross for at det "kolliderte" med annet arrangement i bygda, møtte det opp mange - både nye og gjengangere.

Leder Oddleiv Torsvik åpnet med å foreta utdeling av kulturvernprisen - sju år siden sist, og fullstendig overraskende for mottakeren, Sørgårds kai, Meløysjøen, denne kvelden representert ved tre av søsknene Sørgård (se INFO / KULTURVERNPRIS).

Så var tida inne for å presentere årets produkter - Meløy Historielag har stått som utgiver / forlag for Trond Aakviks bok "Røtter i Rødøy 2" og historielagets egen årbok var denne gang den 25. i rekken. Et kjært samleobjekt for mange og lesestoff som fenger.

Kalenderen for 2010 viser fotos som favner over de fleste grender i kommunen, og dette er den 26. på rad fra historielaget.

Bilde

To av medlemmene i kalenderkomitéen, Øystein Birkelund og Jan Inge Karlsen.

Bilde

Trubadurene Marianne Morsund og Ken Åge Hansen var engasjert som underholdere.

ØKONOMISK STØTTE

Fore kirke fyller i år 100 år og Halsa kirke 50 år til neste år. I begge tilfeller produseres det jubileumsbok, og Meløy Historielags styre vedtok på et møte i mars å yte et tilskudd på kr. 5.000,- til hvert av prosjektene. Historielaget er verken utgiver eller forlag for nedenforstående allerede utkomne bok.
Bilde

Ett av historielagets hjertebarn, MK "Teisten", ble gitt et betinget tilsagn på kr. 10.000,- til reparasjon. Laget har stor interesse av at motoråttringen blir bevart og holdt i en slik standard at den forblir sjødyktig til ferdsel i våre nære farvann. Meløy Historielag har tidligere bevilget betydelige beløp til formålet.

Bilde

Meløy Historielag mottok en søknad om støtte til reparasjon av kai ved Meløysjøen på Meløy.
Kaiområdet har i århundrer vært landingssted når man søkte til kirke eller ved nødvendige besøk til det som ble kommunens senter fram til først på 1950-tallet. Kaia ble oppført i to byggetrinn, den første delen på 1920-tallet, mens den ytterste delen sto ferdig i 1938. Deretter var kaia øyas trafikkmessige knutepunkt fram til 1973. I disse årene ble vedlikeholdsutgiftene finansiert gjennom anløpspenger, noe som falt bort da fergeleiet i Meløysund ble tatt i bruk. Kaianlegget er i privat eie, og Sørgård-familien har nedlagt et betydelig arbeid for å bevare anlegget i forsvarlig stand. Styret i Meløy Historielag betrakter hele miljøet på strekningen Meløy kirke og ned til kaia i Meløysjøen som én enhet, og anser det viktig å støtte den pågående rehabilitering av kaia i Meløysjøen. Laget uttrykker sin tilfredshet med at kaianlegget i Meløysjøen blir satt i stand og holdt i hevd ved å tildele Sørgårds Kai, Meløy, et økonomisk tilskudd på kr. 15.000,- .

LEIE AV "GAMMELBAKERIET"

Salten Museum ønsket å øke eget bruk av lokalene.
Den gamle leieavtalen var gått ut på dato, og fornyet avtale med Salten Museum ble inngått fra 01.01.2009, begrenset til 2. etasje.
Bilde

MESØY

I navnesaken fra Statens Kartverk om endring av skrivemåten på Mesøy til Messøya har Meløy Historielag støttet Mesøy Grendelag i at den gamle skrivemåten skal opprettholdes. Anken ble tatt til følge, og forhåpentligvis for all framtid skal Mesøy skrives med én s.
Bilde

"RØTTER I RØDØY 2"

Meløy Historielag var i sommer utgiver/forlag for Trond Aakviks bok "Røtter i Rødøy 2". Historielaget distribuerer også denne boka ut til bokhandlerne.
Bilde

MARKEDSDAG

Lørdag, den 11. juli 2009 arrangerte Salten Museum - i samarbeid med Reipå River Festival - markedsdag ved museet på Øde.
Bilde
I muséets hage var det møtt fram rundt ti utstillere som hadde ulike produkter å framby på sine mer eller mindre forseggjorte stands.
I tillegg kunne de rundt 600 besøkende nyte thailandsk mat, samt norske tradisjonsretter som rømmegrøt, vafler og sveler.
Bilde

Et svært vellykket arrangement som har etablert en god tradisjon. Meløy Historielag var på plass - i år som i fjor - med et lite knippe av lagets produkter.

ÅRSMØTETUR

1. april 2009 fylte Meløy Historielag et kvart hundre år, og laget markerte begivenheten ved å invitere sine medlemmer med på årsmøtetur med nordgående hurtigrute MS "Trollfjord" lørdag, den 2. mai, med gratis deltakelse for medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i skipets store auditorium i løpet av en times tid, og deretter holdt Anfinn Myrvang et kåseri om hurtigruten - relatert til Meløy & omegn gjennom sin eksistens fra 1893 og framover.

Bilde

Det vanket kaffe og wienerbrød underveis, og en representant fra skipets besetning orienterte til slutt om livet om bord og Hurtigruten som arbeidsplass.

Bilde
Bilde

Før man visste ordet av det, var vi klappet til kai ved terminalen i Bodø, og det bar opp til Norsk Luftfarts-museum for lunsj og omvisning.

Bilde
En svært hyggelig og interessant dag ble avsluttet med en behagelig busstur heimover utpå ettermiddagen - også den lærerik m/guide.

MELØYGÅRDEN

Meløy Historielag har i årets løp bevilget til dels stor økonomisk støtte til ulike tiltak, den desidert største til Stiftelsen for vern av Meløygården.
Bygningen som lenge har stått på dagsorden, "Anders Larsa-stua", eller "hybelhuset" som den også kalles, ble fornyet utvendig for flere år siden, og man har også vært i gang innvendig lenge - da i forhold til en stram økonomi. Riktignok er mye utført på dugnad, men stort lån har vært en byrde for Stiftelsen.
Meløy Historielags styre vedtok i et møte i mars måned 2009 å gi et tilskudd til formålet på 150.000 kroner.

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001