2011

Fredag, den 11.11.11 inviterte Meløy Historielag til en hyggelig ettermiddagsstund på Ørnes Hotell for å lansere årbok og kalender - og folk strømmet til, ei stund så det ut som om det ingen ende skulle ta. Det må ha passert 100 før ting roet seg. Med annet arrangement pågående samtidig i restauranten vegg i vegg var det en skikkelig utfordring for hotellet å skaffe nok stoler, finne en smule golvplass å plassere dem på og smøre rundstykker etter behovet. Litt uberegnelig kanskje, men artig at historielaget er så populær!

Anfinn Myrvang som alltid en solid konfransier, og hva visste vel publikum om den intense jakten på mikrofon og samtaleforsterker timen før deadline og den reddende engel Jøran Breivik, som i siste sekund troppet opp på sparket og koblet opp sitt eget utstyr... Tusen takk til Jøran!

Bilde

Redaktøren av årboka hadde på historielagets vegne slått på stortromma og like godt ekstra invitert 22 menn, Nordre Meløy Mannskor, under sin dirigent Bjarne L. Mindrum, som underholdt med vakker sang. Blant annet framførte de Magne Hanssens arrangement av den gamle skillingsvisa "I en sal på hospitalet", som var spesielt ønsket av årbokredaktøren, med bakgrunn i en av artiklene i årets bok. Hvor mange var klar over at lille Anna Elida Sætereng, som er hovedpersonen i denne sørgevisen som har versert i hele Norden, opprinnelig stammet fra Reipå i Meløy?!

Bilde

"Nyssgjerrigperen" Ruben Birkelund ble intervjuet om sine interessante funn under en stein høyt til fjells etter sabotørenes ferd høsten 1942 mellom Bjærangsfjord og Fykan, Glomen. Nesten 70 år har bandolæret, barberhøvelen og solbrillene ligget her oppe og gjemt på historien, og så dukker Ruben opp. Nå har Salten Museum hand om gjenstandene.

Bilde

Så var det aktørene bak lagets produkter sin tur - alle nevnt og mange til stede. Uten dem, ingen kalender eller bok! Applausen var spontan og oppriktig da man stod oppstilt på rekke og rad med det rykende ferske produktet i handa.

Bilde

Meløy Historielag inviterer publikum til fri inngang, gratis kaffe og rundstykke, og smeller i stedet til med loddsalg. Og der kjenner meløyfjerdingen sin besøkelsestid! Det tok nesten helt av...

Vi stiller oss ydmyk overfor populariteten, og har noe å tenke på når det gjelder neste års presentasjon av årbok og kalender.

MEDLEMSBLAD

Bilde

Sist det var produsert og utsendt medlemsblad av Meløy Historielag var våren 2005. Da hadde skriftet mer eller mindre regelmessig kommet med et par nummer i året i en periode av 8 år.
Derfor kanskje en dobbeltmening med overskriften på første side da laget endelig var på banen igjen med sin lille medlemsavis i oktober 2011, " - Så er vi her igjen... ".
Den lille infoen til lagets medlemmer ønskes velkommen tilbake, og ønskes en stabil og varig framtid.
Innspill, kommentarer eller små innlegg mottas med takk!

SEMINAR I MOSJØEN 25. - 27.05.2011

Universitetet i Nordland og Nordland fylkeskommune (Arkiv i Nordland) avviklet sitt årlige seminar innen prosjektet "Nordlands historie" i perioden 25. - 27. mai 2011, det femte inspirasjonsseminaret i rekken innenfor tema, denne gang om "Samisk historie" (med undertittel "Det skjulte samiske"), samt om "Industrihistorien" (bl.a. om "Mennesker og maskiner") i regionen.

Åse Sørgård deltok fra Meløy Historielag, og seminaret ble holdt på Vefsn Folkehøgskole (Toppen) i Mosjøen.

"Nordlands Historie" er beregnet ferdigstilt i løpet av 2013, og flere av forfatterne var til stede i Mosjøen.

Målet med disse seminarene er både å være et faglig forum for drøfting av det pågående arbeidet og et møtested mellom faghistorikere og lokalhistorikere. 48 personer deltok på seminaret i Mosjøen, og av disse flere lokalhistorikere enn noensinne.

Det ble iflg. Åse Sørgård lagt spesiell vekt på at "menigmann" skulle være viktig og god nok til å delta i prosessen. Tidligere har kanskje disse seminarene vært preget av for høg profesjon - og dermed få deltakere. Denne løsningen, med en blanding av professorer og folk med noe lavere grad innenfor faget, viste seg å være en suksess.

Vefsn unge strykere åpnet historieseminaret med vakker musikk og fylkesråd Odd Eriksen hilste forsamlingen med bl. a. å understreke at fylkeskommunen er svært fornøyd med framdriften i prosjektet. Ellers spente årets tema vidt i form av foredrag og debatt etter de ulike innleggene, med fruktbare ordvekslinger.

Det var også lagt opp til sosialt og trivelig samvær, samt en interessant ekskursjon i Sjøgato, som på mange måter rommer Mosjøens byhistorie. Stor takk til Helgelands Museum avd. Vefsn for særdeles god omvisning, informasjon og bevertning.

Dag 2 var, som nevnt, viet industrihistorien, der museumspedagog Oscar Berg (Gildeskål) til slutt rundet av det hele med sitt innlegg om rekrutteringen til Norsk Hydros virksomhet i Glomfjord. Han har benyttet dette temaet nylig i sin mastergradsoppgave i historie.

Åse Sørgård takker hjerteligst for at hun fikk lov til å delta som representant for Meløy Historielag. Det var bred tilfredshet med seminaret, både det faglige innholdet, måten det ble avviklet på og erfaringer ved å legge det til en folkehøgskole.

Til slutt noen fotos fra omvisningen i Sjøgato i Mosjøen.

Bilde
Historiker og bygdebokforfatter Johan I. Borgos lytter til museumsguiden.
Bilde
Lydiabryggo.
Bilde
Lydhøre historikere.

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001