2015

PRESENTASJON AV ÅRETS PRODUKTER, Årbok og Kalender

Fredag, den 13. november 2015 hadde Meløy Historielag kalt inn til Årbok - og Kalenderpresentasjon og ei trivelig stund på Ørnes Hotell.

Siden sist har mangeårig redaktør og konfransier, Anfinn Myrvang, trukket seg tilbake og overlatt roret til nye krefter. Dagfinn Kolberg hadde valgt å kjøre arrangementet over noenlunde samme lest som tidligere, og klarte det utmerket.

De minst 75 som hadde møtt opp tok i mot årets bok og kalender med åpne armer, og deler av Glomfjord skolekorps underholdt forsamlingen underveis.

Bilde

Bilde

"Urdas Venner"

Meløy Historielag meldte seg våren 2015 inn i støtteforeningen "Urdas Venner", og det ble satt pris på. "Urda" var ei jakt på 77 fot da den ble bygd i 1882 i Hardanger av skipsbygger Lars Skåla. Han hadde ikke kjøper da jakta var ferdig, men omsider spurte en Knut Aga spurte om å få kjøpe den. Jakta kostet i de dager 9.000 kr. Opprinnelig var dette en én-masters jakt, så galeas (to master) fra 1910.

I 1915 kom skuta på nordnorske hender, først til Hans Thomassen, Gildeskål, sammen med Jakhelln, Bodø. Så overtok Jakhelln "Urda" alene i 1938 og solgte den straks videre til Olaf Olsen på Åmnes i Meløy, som rigget den som motorfartøy samme år.

"Urda" gikk i fraktfart langs hele kysten til den ble forlenget (med 14 fot på midten og 6 fot akter) i 1953 som sildesnurper. Total lengde var da 98,5 fot. Motor var en Kelvin 530 hk. Hjelpemotor Cumming 40 kw.

I dag verneverdig, fra 2010 har seilskuteforeningen "Øst i Viken" (Fredrikstad) eid båten, og målet er å bringe den tilbake til den opprinnelige "Urda" fra 1882.

Lovund - turen

Lovund - turen den 9. august 2015 (se "Turer") ble en suksess, med full båt, bra vær, flott opplegg på øya, og ikke minst at medlemsmassen i historielaget økte med hele 16 personer i løpet av turen!

Nybegynnerkurs i slektsforskning

Det tas sikte på å få avholdt et begynnerkurs i slektsforskning v/Anne-Rita Kolberg i månedsskiftet oktober/november 2015 på Ørnes Hotell - med en deltakeravgift på kr. 150,- pr. person. Anne-Rita har nettopp deltatt på slektsforskningskurs i Bodø i regi av DIS Salten.

Tilskudd til utskrift av en del bilder fra Christan Waatviks bildesamling

Reidun Hals har planer om å få skrevet ut en del av bildene etter sin far Christian Waatvik.

Samlingen strekker seg fra 1920 og til ca 1980.
Hennes ønske er å få skrevet ut bildene med tekst slik at de kan være tilgjengelig for folk flest. Bildesamlingen er tenkt plassert på biblioteket. Styret i Meløy Historielag har sommeren 2015 gitt tilsagn om å støtte prosjektet med inntil kr 15.000.

Sommerdagan i Meløy 2015

Sommerdagan i Meløy er årviss, og "Liv og Røre" likeså. Her markerer Meløy Historielag seg på Ørnes lørdag, den 1. august 2015 med sine produkter - salgsframstøt denne gang v/Ole Hjalmar Schulz.

Bilde

Steinkaimarked i Meløysjøen 2015

Årets Steinkaimarked i Meløysjøen på Meløy søndag, den 21. juni gikk inn i rekken blant de vellykkede - i tindrende godvær. Meløy Historielag v/Åse Sørgård var på plass med stand nede ved naustan', her foreviget av Trond Skoglund. Salget var riktignok moderat, men alle monner drar...

Bilde

Meløy Historielags sommertur 2015

Bilde

Jæradagen

Meløy Historielag og alle andre hadde en flott opplevelse av Jæradagen 2015 første uka i juni. Det at den var sammenfallende med "Glomfjordtreffet" var slett ikke noe minus for noen av partene, og slett ikke for historielaget, som hadde stand og solgte unna av sine produkter som "varme hvetebrød"!

Her ser vi en fornøyd lagleder, Anne-Rita Kolberg.

Bilde

Årbokseminaret på Meløya

Meløy Historielag påtok seg å arrangere seminar for årboksamarbeidet. I den forbindelse ble det nedsatt en liten komité som arbeidet med dette. Seminaret skulle legges til Meløy med Skagen Gård som base og overnattingssted. Seminaret var planlagt fra fredag 12. juni til søndag 14. juni 2015, med et rikholdig program både av årbokfaglig art og ellers av historisk interesse. Meløy Historielag ble dessverre nødt til å avlyse seminaret da påmeldingen var svært liten.

Ny bok fra Neverdal skole

Neverdal skole har laget ei ny bok, som nå er i trykken. Boka har tittelen "Nært på - livet rundt industrien i Glomfjord", opplegget er 500 eksemplarer og den vil være i salg i løpet av juni. Meløy Historielag står som utgiver av boka.

Kulturminnedagen 2015

Kulturminnedagen arrangeres i tidsrommet 12. - 15. september. Tema i år er "nabolag - kulturminner - historie". Aktualitet for dagen kunne være ei samling på Åmøya, med helleristningene der og eventuelt besøk i Herstadfjøsen. Vi får eventuelt komme tilbake til saken senere.

Bilde

Levde liv

Samtaler med eldre, nedskriving, opptak av samtaler både når det gjelder bilder og lyd - har vi muligheter til å få til noe her? Her skulle det være mulig for interesserte medlemmer å gjøre en innsats i sitt nærmiljø. Hver gang et eldre menneske går bort, forsvinner et helt bibliotek.

Årets sommertur

Det jobbes med å få i stand en tur til Lovund søndag den 9. august 2015. Annonse og nærmere opplysninger om turen vil komme i "Meløyavisa" og i "Framtia".
Bildet er hentet fra turen Meløy Historielag arrangerte til Lovund sommeren 1999.

Bilde

Teisten

MK "Teisten" og dens framtid er stadig et tema. Båten står fremdeles i hall på Rognan - på tredje året - og trenger sårt til reparasjon og restaurering dersom den skal komme på sjøen igjen. Museet har ikke enda fått restaureringen fullfinansiert, og før det er brakt i orden, vil ikke arbeidet bli startet opp. Historielaget har gitt tilsagn om kr 80.000 til reparasjon og restaurering - under forutsetning av at de øvrige parter bidrar og at båten til slutt forblir i Meløy. Historielagets tilsagn om midler står fortsatt ved lag.
Bildet viser MK "Teisten" ute på fisketur i Meløys skjærgård sommeren 2004.

Bilde

Arkivet i Meløygården

Arkivet på Meløy har vært nokså utilgjengelig og har hatt behov for både opprydding og systematisering. Her er arbeidet kommet i gang og Åse Sørgård har påtatt seg ansvaret som arkivbestyrer. Meløy Historielag har nå fått på plass en ny leieavtale med Stiftelsen for vern av Meløygården, som er underskrevet av begge parter og der historielaget har fått med det som formelt må være på plass for at en kan drive arkiv der.

Meløygården

Stiftelsen står midt oppe i nye restaureringsprosjekter. Mye er gjort, men en god del står igjen. Nå er det Allmuestua arbeidet konsentreres om. Her skiftes det vinduer og bordkledning. Samtidig pusses leiligheten i første etasje opp slik at den kan leies ut og skape inntekter for stiftelsen. Årsmøtet i Meløy Historielag bevilget i fjor kr 100.000 som bidrag til dette. Vinduene til bygget kom på kr 80.000, og det betalte vi. Igjen står det kr 20.000 av vår bevilgning som ikke er ennå ikke er benyttet.

Fonndalarkivet

Helene Børsting i styret for Fonndal gård har hatt arkivet til gjennomsyn og har sett at deler av dette burde være gjenstand for ei nøyere vurdering av fagfolk. I den forbindelse har hun fått historielagets tillatelse til å transportere materialet til Trondheim til Gunnerius-biblioteket for å få det vurdert der. Materialet er donert til Meløy Historielag og forventes returnert hit når arbeidet er fullført. Bildet fra Fonndalen skriver seg fra året 1994.

Bilde

"Operasjon Muskedunder" - Innslag i NRK - TV

Meløy Historielags leder ble kontaktet av journalist fra NRK. De ønsket å ta opp et innslag vedrørende sabotasje-aksjonen i Glomfjord i sept. 1942 til bruk i Nordnytt og Dagsrevyen for å vise at det var flere sabotasjeaksjoner i Norge enn den sterkt fokuserte «Tungtvannsaksjonen» på Rjukan. Anfinn Myrvang og Dagfinn Kolberg stilte opp på Fykan for opptak. I tillegg var det innslag med Karina Krogh fra museet. Innslaget ble veldig bra, vist i NRK i januar 2015. Det fikk brakt fram selve aksjonen fra glemselen og fikk satt historielaget vårt på kartet. Som en konsekvens av dette innslaget, tok Esben Birkeland kontakt med historielaget. Han har tatt en mastergrad om Haugvik Smelteverk under krigen og tilbød seg å skrive en artikkel til årboka.

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001