2014

Presentasjon av Årbok og Kalender

Torsdag, den 20. november 2014 hadde Meløy Historielag sin sedvanlige årlige bok- og kalenderpresentasjon på Ørnes Hotell, og som like sedvanlig - fullt hus, over 100 mennesker!!

En ekstra spiss ble satt på arrangementet ved at lagets 30-årsjubileum ble markert.

Bilde

Imidlertid startet det hele med at Åse og Bjarne Flaat slapp til og fikk presentere sin rykende ferske praktbok «Lákho nasjonalpark».

Bilde

I anledning lagets 30-årsjubileum gav Oddleiv Torsvik en flott presentasjon gjennom ord og bilder av historielagets 30-årige historie.

Bilde

Som vanlig spanderte historielaget kaffe og mat på alle sine gjester, dette året (som allerede avslørt) selvsagt også med ei stor marsipankake.

Mange av forfatterne eller andre bidragsytere til årets produkter var til stede og ble gjort ære på med ei bok eller en kalender.

Bilde

Og ikke minst måtte Årbokas redaktør gjennom de siste 15 årene få ekstra stor oppmerksomhet, Anfinn Myrvang. Han går nå av som redaktør og presenterte for oss den som nå trer inn i hans sted, Dagfinn Kolberg.

Bilde

Til slutt en påskjønnelse til Anfinn Myrvang fra Meløy Historielag for utmerket og høyt skattet innsats i mange år - et godt og mykt saueskinn å kose seg med i godstolen!!

Bilde

(Alle foto: Åse Sørgård)

Meløy Historielag er Forlag for ny praktbok

Bilde

Láhko nasjonalpark - Glomfjellet, Sundsfjordfjellet og Beiarfjell
av Åse og Bjarne Flaat

Ib. ISBN: 978-82-91921-32-7 Kr. 380,-

Dette er ei bok om Láhko nasjonalpark & omegn, rikt ill. m/foto. Láhko ble opprettet i 2012, og er kanskje den mest spesielle av Norges nasjonalparker.

Boken inneholder beskrivelse av geologien i det særegne fjellet, der vatnet gjennom tusener av år har spist seg inn i det myke fjellet og laget grotter, underjordiske elver, bekkeløp og overflatekarst.

Her er også beskrivelse av en rik flora, fugle- og dyreliv.

Boka forteller om muligheter for friluftsliv og om hvordan man kommer til parken, turveier og om utleiehytter.

I boka er også fortellinger om samene som levde i disse områdene.

Det ene historielaget bistår det andre...

Beitstaden Historielag, pr. i dag med postadresse Malm i Verran kommune, Nord-Trøndelag, er et aktivt historielag som i tidens løp har tatt vare på mange kulturminner og dokumentert mye historie fra distriktene Beitstad, Namdalseid og Malm - fra gammelt av ett og samme prestegjeld og i perioden 1846 til 1904 én kommune. I dag er Beitstad en del av Steinkjer kommune, Malm ligger i Verran og Namdalseid er egen kommune. Foreningen ble stiftet i 1967, og har gitt ut flere bøker og tidsskrifter.

I august 2014 var Beitstaden Historielag på tur nordover - en bortimot fullsatt buss på en 4-dagers rundtur, over Saltfjellet, via Bodø og FV 17 sørover til Mo i Rana før heimturen.

I Meløy kommune var Oddleiv Torsvik fra Meløy Historielag forespurt å være guide fra Grensen mot Gildeskål og fram til Fykanberget, og det var en takknemlig busslast som vinket farvel oppe mellom tunnelene ved Fykanvatnet. Selv om gruppen hadde det travelt for å rekke ei ferge på Forøy, rakk de å høre mye om bygda vår, litt krigshistorie, om industri og kraft o.s.v.

Bilde

Her står forsamlingen foran UREDD-monumentet på Grensen, Oddleiv Torsvik og reiseleder Karin Talmo til høyre.

Årsmøte 2014

Onsdag, den 14. mai 2014 gikk årsmøtet av stabelen på Ørnes Hotell. Av de 21 frammøtte var 18 stemmeberettiget. I tillegg til behandlingen av vanlige årsmøtesaker, som for øvrig gikk knirkefritt, var det ikke til å unngå at det ble markert at Meløy Historielag fylte 30 år på vårparten – selv om den egentlige feiringen er tenkt lagt til arrangementet i forbindelse med lanseringen av Årbok og Kalender til høsten.

Bilde

Oddleiv Torsvik fikk en velfortjent takk for all jobbingen gjennom alle 30 år med lemping, flytting og distribuering av alle lagets produkter. Han ønsker nå å overlate jobben til nyere krefter.

Bilde

Tre av Meløy Historielags fire æresmedlemmer var til stede og fikk blomster i forbindelse med jubiléet av lagets leder Anne-Rita Kolberg.
F.v. Unni Torsvik, Anfinn Myrvang og Oddleiv Torsvik.
Per Swensen var forhindret fra å møte.

Noen av de tilstedeværende var blant dem som var med på stiftelsesmøtet til Meløy Historielag den 1. april i 1984, deriblant Anne-Rita Kolberg. Her påskjønnes hun av Ole Hjalmar Schulz.

Bilde

Bilde

Åshild Hammer Ursin har ikke tatt gjenvalg i år som vararepresentant og går dermed ut av styret. Her en takk for innsatsen fra leder.

Til slutt gryterett og jubileumskake, som seg hør og bør...

BildeBildeBilde
BildeBilde

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001