2006

HISTORISK HUS

Meløy Historielag har overtatt bruksretten til hele "Gammelbakeriet", og fredag, den 3. november erklærte styret også "hovedlokalene" i 1. etg. for offisielt åpnet til lagets disposisjon. Mye gjenstår før en har fiffet opp litt og satt sitt eget preg på rommene, men en invitasjon til åpent hus, kaffe og kaker er jo en god start!

BOK-PRESENTASJONER

Fredag den 24. november var det årbok- og kalender-presentasjon på Ørnes Hotell.
I tillegg ble det presentert ytterligere 3 utgivelser: Merkeregister for fiskebåter fra Meløy fra 1921 og fram til i dag, samlet og redigert av Trond Aakvik, "Røtter i Rødøy" av Trond Aakvik og en jubileumsbok for Glomfjord Jeger og Fiskerforening (50 år).
De to siste utgis kun med Meløy Historielag som forlag og inngår ikke i lagets distribusjon.

ÅRSMØTE

Den 16. juni ble det avholdt årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell.
Foruten vanlig årsmøtesaker var det et foredrag av Per Braseth om skolen og utviklingen av den i Meløy og på Helgeland for øvrig fram mot 1860.
Samtidig ble Per Braseths bok "Skolen i Meløy - tiden før 1860" presentert. Boka er utgitt av Meløy Historielag.

REGISTER OVER STOFFET I BØKENE

Nettop oppdatert - en del feil funnet og rettet opp.

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001