2008

BOK-PRESENTASJON

Fredag, den 14. november 2008 ble årets årbok og kalender fra Meløy Historielag presentert ved et arrangement på Ørnes Hotell.
I denne boka var populærmusikken i Meløy etter krigen gitt stor plass, og man hadde innleid det gode gamle dansebandet BIN til å underholde, noe som sterkt bidro til fullt hus.

ÅRSMØTE

Onsdag, den 11. juni fant årsmøte sted på Ørnes Hotell, ledet av Per Swensen og med Oddleiv Torsvik som referent. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader.
Den økonomiske situasjonen ansees meget god. Beholdningen på bank-konti er nå samlet oppi i mot 230.000 kroner - etter at alle forfalte regninger er betalt.
De "faste" oppgaver, som utgivelse av årbok og kalender, er kommet godt i gang, og forutsettes utført som tidligere.
Fra årbok-redaktøren ble det opplyst at boka blir mer fyldig dette året, med en hovedartikkel om musikk- og danseband i Meløy. Presentasjonsarrangementet er planlagt til Ørnes Hotell fredag, den 14. november 2008, med underholdning av dansebandet BIN.
Det ble foreslått og luftet flere idéer til eventuell sommertur, men denne er pr. d. d. ennå ikke bestemt.
Man etterlyste flere lokalhistoriske seminarer, og det ble - med henvisning til lagets gode økonomi - også nevnt ulike mulige prosjekter, der historielaget kunne bidra til bevaring og oppmerksomhet om historiske skatter - så som fraflyttede gårder/tufter/setrer o. l., som mål for utflukter og i samarbeid med eieren rydde og dokumentere f. eks. med oppslag/bilder/skrifter. Styret var åpen for å vurdere og se på mulighetene, men mente man fortsatt også måtte rette oppmerksomheten mot de "store" prosjektene Meløygården, Salten Museum og MK "Teisten".
Etter 24 år som leder av Meløy Historielag fikk Per Swensen, etter ønske, forlate roret.
Den nyvalgte lederen, Oddleiv Torsvik, takket for tilliten, men undret på om dette lederskiftet varslet noen fornyelse, ettersom han - i likhet med avtroppende - både hadde vært med i interimstyret ved starten i 1984 og siden nesten sammenhengende hadde hatt styreverv eller andre sentrale oppgaver i historielaget.
Derpå overrakte han blomst og gave til Per Swensen som symbol på hans mangeårige innsats for laget. Per Swensen, på sin side, takket for den ære som ble vist han, og innrømmet at lokalhistorisk arbeid både hadde engasjert, tatt mye tid, men også gitt han rike og gode opplevelser. Han håpet fortsatt å kunne bidra til lagets virksomhet, men nå mer av interesse og mindre av plikt og ansvar.
Bilde

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001