2013

Presentasjon av Årbok og Kalender

Rundt 70 personer trosset ekstremvarsel fra Meteorologisk Institutt og møtte opp på Ørnes Hotell fredag, den 15. november 2013 på godt annonsert presentasjon av årets Årbok og Kalender fra Meløy Historielag, herunder Meløy Mannskor, som inngikk i underholdningen. Det var diktlesning av Håvard J. Nilsen og lysbildeframvisning v/Heidi Steiro, bevertning, og arrangementet som vanlig godt ledet av Anfinn Myrvang.

Bilde

En konsentrert leder av historielaget, Anne-Rita Kolberg, skriver hilsen i Årboka til bidragsyterne.

Meløy Mannskor kaller seg et kro- og pubkor, og er dyktig i sitt slag!Bilde

Bilde

Tilstedeværende bidragsytere til årets bok får sin velfortjente oppmerksomhet.

Kystmessa, sommeren 2013

Åse Sørgård og Oddleiv Torsvik var representanter for Historielaget og deltok i komitéen for Kystmessa på Meløy søndag, den 30. juni 2013, samme dag som Steinkaimarkedet fant sted i Meløysjøen. Begge deler ble en suksess.

Pensjonistforeningen i Misvær, Skjerstad, på besøk i Meløy

Oddleiv Torsvik fikk en henvendelse fra pensjonistforeningen i Misvær, Skjerstad, om eventuelt bidrag fra historielagets side i forbindelse med deres besøk i Meløy mandag, den 10. juni 2013.
Han fikk inngått avtale med Info-senteret i Glomen, og fungerte selv som guide på en rundtur med buss i Glomfjord/Fykan. På grunn av været ble fjellet droppet.
På infosenteret serverte Kristen Halsan vafler og kaffe, og Torsvik holdt foredrag knyttet til billedutstillingen fra kraftjubiléet i 2012.

Lederskifte

På årsmøtet den 14. mai 2013 ble det lederskifte i Meløy Historielag. Roret ble av Oddleiv Torsvik overlatt til Anne-Rita Kolberg, som ble lagets første kvinnelige leder. Det passet jo godt inneværende år med 100-årsmarkering for kvinners stemmerett i Norge.

Oddleiv satt egentlig på "overtid" som leder av laget i forhold til tidligere presiserte forutsetninger, og var særdeles glad for at han slapp å ta i bruk plan B, å opprette et avviklingsstyre.

Bilde

I løpet av snart 30 år har Meløy Historielag kun hatt to ledere, Per Swensen og Oddleiv Torsvik. Begge var med i interimstyret i 1984, og begge har våren 2013 gått ut av styret.

Den nye lederen, Anne-Rita Kolberg, var også med og startet Meløy Historielag for 29 år siden. Hun er glad for nå å ha fått på plass et nytt og fulltallig styre som kan drive arbeidet videre.

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001