2016

PRESENTASJON AV ÅRETS PRODUKTER, Årbok og Kalender

Fredag, den 11. november 2016 gikk den årlige ÅRBOK- og KALENDER-presentasjonen av stabelen på Ørnes Hotell - i kjent stil.

Bilde

Ca. 70 personer hadde møtte opp til ei trivelig stund i godt selskap, der Dagfinn Kolberg gav oss en fyldig rapport om Årbok nr. 32 og Ole Hj. Schulz ditto om Meløykalenderen for 2017.

BildeBilde

Anne Rita Kolberg medvirket ved å berømme de mange bidragsyterne, bl.a. som her Kristian Haukalid (på vegne av Glomfjord Hornmusikkforening, som fylte 100 år tidligere i år og har fått en fyldig artikkel i årets bok), samt Unni Torsvik for arbeidet med web-sida.

BildeBilde

Glomfjord Ungdomskor, med Berit Rosting som dirigent og Kenneth Rosting Johansen på gitar, underholdt med en liten mini-konsert.

Bilde

Torfinn Holmslet fikk anledning til å reklamere for ei ny bok han har på trappene i privat regi, etter hva vi forstår en stor hyllest til Meløy! Kaffe, rundstykker og en halvtimes film fra 8-millimeterens dager (konvertert til DVD), laget av Gunnar Steindal med en reise fra Bodø til Glomfjord som tema, rundet av nok et vellykket arrangement fra historielagets side.

Meløy Historielags sommertur 2016

Meløy Historielags sommertur går i år med buss til Indre Salten, nærmere bestemt til Sjønstå Gård og til Sulitjelma.

Turen finner sted lørdag den 20. august, med start fra Halsa kl 07:00, fra Glomfjord kl 07:35 og fra Ørnes fergekai kl 08:00. Underveis vil det bli en liten stopp ved Saltstraumen Hotell der de som ønsker det, vil få mulighet til å kjøpe kaffe.

Turen fortsetter videre til Sjønstå, som ligger ved Øvervatn i Fauske kommune. Sjønstå Havn var i perioden ca 1890 - 1956 endepunkt for Sulitjelmabanen. Herfra ble malmlekterne slept med dampdrevne slepebåter over Øvervatn og Nedrevatn til Finneid. Foruten malmtransporten, fulgte gods og passasjertrafikk den samme ruta. Fra 1956 ble Sulitjelmabanen forlenget til Finneid og Sjønstå mistet sin rolle som utskipningshavn.

På Sjønstå vil vi besøke gården, kunne ta en titt på det som måtte være igjen fra stedets storhetstid som havn, og her blir det servering.

Ferden går så videre til Sulitjelma, der vi vil kjøre litt rundt i området, ta en titt på gruvemuseet og besøksgruva. Her vil vi også ha med lokal gaid. På retur blir det middag på Fauske Hotell før kursen settes mot Meløy.

Vi vil være tilbake på Ørnes senest kl 19:45 (slik at vi når ferga kl 19:50) og på Halsa ca kl 20:50.

Pris for turen blir kr. 650,- for medlemmer og kr. 800,- for ikke-medlemmer. Prisen innbefatter busstransport, servering på Sjønstå og middag på Fauske Hotell.

Se ellers annonse vedrørende pris og påmelding.

Gavebøker

Det har av historielaget det siste halvåret ved ulike anledninger som tidligere nevnt vært utdelt årbøker til alle 10. klasse-elever i Meløy, fra det året de var født. Gaven har blitt svært godt mottatt av overraskede ungdommer.

Bilde

Her er det f.v. Marte Sætherskar og Marte Wiik på Meløy skole som takker Meløy Historielag for gaven, Årboka fra år 2000.

Anfinn Myrvang

Ved siste årsmøte gikk Anfinn Myrvang ut av styret i historielaget. I mange år var han redaktør for årboka og i siste periode var han medlem av styret.
Vi vil takke Anfinn for den store innsatsen han har gjort for laget gjennom alle år. Vi vet at interessen for laget og arbeidet fortsatt er stor, og regner med at han fortsatt vil være bidragsyter og konsulent for historielaget i enda mange år.

Bilde

Anfinn, den briljante leder av historielagets årlige november-treff.

Øystein Ursin ble valgt som vara i fjor. Han er nå valgt inn i styret i Anfinns sted. Ole Arnt Lorentzen er valgt som ny vara etter Øystein. Vi ønsker de nyvalgte velkommen i sine poster.

Meløygården

På årsmøtet ble det bevilget inntil kr 50.000 til stiftelsen Vern av Meløygården til restaurering/ reparasjon av Gammelbanken. Før pengene betales ut, må det foreligge et kostnadsoverslag og en dokumentasjon på hva pengene er brukt til.

Bilde

Foto av "Gammelbanken" i Meløygården fra 2011.

Steinkaia i Meløysjøen

Foreningen Steinkaias Venner på Meløy skal nå gjøre en innsats for å få lagt stein, som sjøen har vasket ut, på plass og få skiftet ut bolting som er ødelagt av rust.
Håper å ha det meste utført til årets marked og kystmesse den 26. juni. Årsmøtet i Meløy Historielag bevilget inntil kr 20.000 i år til tiltaket. Før pengene betales ut, må det foreligge kostnadsoverslag og dokumentasjon på hva pengene er brukt til.

Bilde

Digitalisering av bilder

Arbeidet med å få digitalisert bilder, systematisert og gjort arkivet tilgjengelig er nå kommet godt i gang.
Vi har skaffet en del digitalt utstyr til lagring av materialet. Vi ser ellers at vi er avhengig av å kjøpe en del tjenester når det gjelder bildematerialet.
Årsmøtet i historielaget har gitt styret fullmakt til å bruke inntil kr 50.000 i år, med mulighet til å søke om ytterligere tilskudd senere dersom det skulle være behov.

Sommertur 2016

Årets sommertur blir muligens en busstur til ett eller annet sted i Salten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har fått ting mer avklart.

Årets kalenderproduksjon

Kalenderredaksjon minner om at vi tar i mot og har behov for bilder til kalenderen. Bildene kan sendes til en av de tre i komitéen (adresse finner du på baksida av kalenderen), eller til noen i styret.
Bildene bør vi ha innen utgangen av august.

Årboksamarbeidet

Årboksamarbeidet i Salten har hatt ny anbudsrunde vedrørende produksjonen av årboka. De neste to årene skal Prinfo Rønnes i Mosjøen ta seg av oppgaven.

Kekkans billedarkiv

Arbeidet med billedarkivet fra Kristian Tvenning (Kekkan)'s journalistvirke er nå kommet i gang. Til jul mottok historielaget en ny pengegave fra Viggo Vatne, tidligere oppvokst i Våtvik / Ørnes, på kr 10.000. Pengene er tenkt brukt i forbindelse med arbeidet med Kekkanarkivet.

Gave til 10.-klasseelever

I vinter har alle tiendeklassingene i Meløy fått overrakt et eksemplar av Årboka for det året de ble født. Dette er blitt veldig godt mottatt.

Befaring på gravgården på Meløy

Fredag 8. april har Kirkevergen i Meløy invitert til befaring på gravgården på Meløy. Her vil Oscar Berg møte fra Salten Museum og Åse Sørgård, Ingjar Johnsen og Øystein Ursin fra historielaget møte.

Seminar om krigsminner i Salten

Onsdag, den 20. april skal det arrangeres seminar om krigsminner i Salten i Klungset Leir på Fauske. Seminaret er beregnet på representanter fra kommunene og historielagene. Meløy Historielag vil prøve å få sendt delegater.

Kurs i Slektsforskning

Slektsforskerkurset vi skulle ha den 6. februar, måtte avlyses på grunn av liten påmelding. Det vil bli tatt opp igjen i begynnelsen av mars en gang, men da som et ettermiddags-/kveldskurs.

Gave til 10.klasse-elever i Meløy

Styret i Meløy Historielag har vedtatt å dele ut lagets årbok til tiendeklassingene i Meløy fra det året de er født, med en liten hilsen fra historielaget.

Salg av historielagets produkter minker

Salg av årbok og kalender har gått noe ned de siste par årene. Når det gjelder boka, er salget for 2015 høvelig likt salget for 2014. Kalenderen er det solgt noe mindre av siste år.
I tillegg Ark i Bodø, har Notabene og Nordli på City Nord hatt produktene for salg.

Journalist Kristian Tvennings billedarkiv

Bildearkivet fra Kristian (Kekkan) Tvennings virke som journalist gjennom ca. 50 år ble i sin tid donert til historielaget. Vi er nå klar til å starte arbeidet med å få det gjennomgått, systematisert og gjort mest mulig tilgjengelig. Håper å ha det i orden om ikke alt for lenge.

Hipp hurra for våre 70-åringer i styret i Meløy Historielag!

Øystein Ursin fyller 70 år den 6. februar og Ole Hjalmar Schulz fyller 70 år den 18. februar.

Meløy Historielag setter umåtelig stor pris på sin "fotsoldater", og markerte begivenheten på siste styremøte - onsdag, den 3. februar på "Bakeriloftet".

De fikk, i tillegg til Petter Dass-inspirerte bursdagskort, overrakt hvert sitt bilde med nordlys over Reipå som motiv, fotograf Dagfinn Kolberg. Tilstede var også Anne-Rita Kolberg, Øystein Birkelund og Åse Sørgård, og det ble selvfølgelig disket opp med bursdagskake!

Bilde Bilde

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001