2017

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON

Meløy Historielag fikk ikke så rent lite å stri med på tampen av 2017. Like før Årboka var klar for trykking gikk produksjonsfirmaet konkurs. I siste liten (i forhold til "julesalget") fikk en i stand avtale med nytt firma, som greide både å produsere og levere et meget godt produkt innen akseptabel frist. Ikke alle de andre berørte innen Årboksamarbeidet i Salten satt igjen med positiv erfaring i så måte.

Under det svært viktige julesalget av Årbok og Kalender mistet vi vår største distributør, Meløy Libris, som startet opphørssalg 3. juledag, og lagets produkter ble hentet ut av forretningen. Videreføring av dette salget har skjedd etter henvendelser til lagets egen ledelse, som har effektuert bestillingene selv. Produktene har også vært omsatt i en del forretninger rundt om i kommunen, foruten noen i Bodø, derav også Notabene på «Trekanten», som etter kort varsel ble nedlagt i vinter og restlageret av bøker måtte hentes med svært kort frist.

Erstatningsrutiner etter opphøret av Meløy Libris blir en utfordring å få på plass.

UTSTILLINGER / "STANDS"

Meløy Historielag hadde stands i året 2017 både på "Jæradagen" i Glomfjord, "Steinkaimarkedet" og "Julemarkedet" på Meløy.

BØKER TIL SKOLEELEVER

Historielaget fortsetter sin tradisjon med å dele ut årbøker fra det året de ble født til alle elevene i 10. klasse i Meløy.
Tiltaket er blitt godt mottatt og vil bli gjentatt.

PRESENTASJON AV ÅRETS PRODUKTER, Årbok og Kalender

Fredag, den 24. november 2017 var det det sedvanlige, årlige Kalender- og Årbok-slippet arrangert på Ørnes Hotell. Ei stund så det litt mørkt ut for årets bok, da trykkeriet gikk konkurs i høst på verst tenkelige tidspunkt, men saken løste seg med et annet trykkeri og mange håpefulle kunne senke skuldrene.

Bilde

En av de virkelig trofaste bidragsyterne når det gjelder bilder - spesielt til kalenderen, Reidun Hals.

Bilde

De tilstedeværende årbok-forfattere og -billedytere fikk seg overrakt påskjønnelse for dette i form av årets rykende ferske bok.

75-ÅRSJUBILÉET FOR "OPERASJON MUSKEDUNDER"

Det ble ei flott og høytidelig markering i Glomfjord lørdag, den 16. september 2017.
Meløy kommune, Glomfjord Grendelag, Nordlandsmuséet og Meløy Historielag sto som arrangører. I tillegg stilte Statkraft med å låne ut Infosenteret og åpne kraftstasjonen på Fykan for omvisning for de som var interessert. Mye folk var samlet, og bussen som var satt opp fra Infosenteret i Glomen måtte kjøre mange turer for å få folk til/fra stasjonen og minnebautaen.

Bilde

Det ble en svært høytidelig stund ved bautaen over kommandosoldatene som gjennomførte "Operasjon Muskedunder" i september 1942, der ordfører Sigurd Stormo holdt minnetale og la ned krans.

Grendelaget serverte kaffe på Infosenteret. I tillegg var det ei flott utstilling med effekter etter operasjonen. Det var laget en DVD om hendelsen som ble solgt av grendelaget. Helge Seim fra muséet holdt foredrag, og dette måtte han holde to ganger for at alle interesserte skulle få hørt det.

Meløy Historielag bevilget tidligere i 2017 inntil 7.000 kroner til denne jubileumsmarkeringen. Etter forespørsel ble det av laget gitt ytterligere 1.000 kroner til innkjøp av to utstillingsdokker til muséets faste "Operasjon Muskedunder" - utstilling i muséets lokaler på Ørnes gamle handelssted. Dukkene er på plass i full mundur.

SOMMERTUR 2017

Søndag, den 20. august arrangerer historielaget sin sommertur til Nordfjorden i Rødøy. Vi starter fra Ørnes kai kl 09:00 og fra Grønøy ca. kl. 09:30.

Nordfjorden er en sidefjord til Melfjorden og er i dag helt avfolket. Landskapet langs fjorden er naturskjønt, og det vil bli interessant å se hvor folk kunne bosette seg for å skaffe utkomme for seg og familien. Nordfjorden ligger i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark.

Vi vil ha med lokalkjent guide som vil fortelle om det vi ser underveis og som sikkert kan gi oss svar på ting vi lurer på. Dersom det blir tid, vil vi også gjøre en stopp i Selsøyvik. Siste stopp før retur heim blir Klokkergården på Rødøy der vi vil få servert middag. Underveis vil det også bli servert lunsj på båten.

Erfaringene vi har fra tidligere båtturer, er at vi har hatt full båt og har operert med ventelister. Vi håper på full båt også i år. Da vi har et begrenset antall plasser, blir det «først til mølla-prinsippet» som gjelder. Prisen er ikke avskrekkende, da det i tillegg til båten er lagt inn lunsj og middag. Vi håper på god oppslutning og godt vær. Viser ellers til annonse i lokalavisene og her på hjemmesida vår når det gjelder pris og påmelding.

Vel møtt til trivelig tur.

ÅRBOKSEMINAR I GLOMFJORD

Årboksamarbeidet i Salten arrangerer tid om annen seminar for redaksjonene. Denne gangen var det Meløy Historielag som var vertskap for Årbokseminaret, arrangert over to dager, den 19. og 20 mai 2017.

Til sammen 16 personer - fra Steigen, Straumen, Saltstraumen, Fauske, Gildeskål og Meløy - møttes i Glomfjord på fredag.

Bilde

Fredags ettermiddagen var det omvisning på industristedet, en tur opp til Fykan og deretter middag på Glomfjord Hotell.

BildeBilde

Lørdagen startet med en visitt på Glomfjord Industrimuseum, med flott informasjon og filmframvisning. Opplegget på muséet vakte såpass stor interesse at tidsramma som var satt av til dette, ble skikkelig tøyd. Etter dette ble selve seminaret avholdt med innlegg av Kjell Bakken, Dagfinn Kolberg og Anfinn Myrvang.

Tilbakemeldingene var alle gode for et godt gjennomført seminar. De tilreisende var begeistret da de dro heim, og flott at vi denne gangen fikk arrangert seminaret, at det ble vellykket og at vi fikk vist deltakerne noe av det vi har å by på i vårt område.

Bilde

PRISREDUKSJON

Fra 1. februar 2017 er prisen for Meløykalenderen 2017 satt ned til kr 50,-.

ÅRBOK 2017

Redaksjonen for Årboka og Kalenderen er på jakt etter artikler og bilder til årets utgivelser. Kvess' blyanten og grav i skuffene etter bilder. Det trenger ikke å være «eldgammelt» for å kunne brukes - husk at dagen i dag er historie i morgen...

"Nettredaktøren" er så freidig at han etterlyser gamle kjøretøyrelaterte historier / bilder fra Meløy!

Se småplukk fra andre år?
SMÅPLUKK 2022
SMÅPLUKK 2021
SMÅPLUKK 2019
SMÅPLUKK 2017
SMÅPLUKK 2016
SMÅPLUKK 2015
SMÅPLUKK 2014
SMÅPLUKK 2013
SMÅPLUKK 2012
SMÅPLUKK 2011
SMÅPLUKK 2010
SMÅPLUKK 2009
SMÅPLUKK 2008
SMÅPLUKK 2006
SMÅPLUKK 2005
SMÅPLUKK 2004
SMÅPLUKK 2002
SMÅPLUKK 2001