2002

LOKALHISTORISK ARKIV

Det har vært lansert før i ulike sammenhenger, men vi gjentar det så gjerne i dette forumet - ute på Meløy, i den gamle bankbygningen, har Meløy Historielag et arkivrom, innredet og "dandert" etter alle krav og kunstens regler. Her kan alle og enhver, lag og foreninger, private som offentlige, på en forsvarlig måte oppbevare arkiver som har eller vil få historisk verdi. Det er ikke slik at historielaget samler på arkivmateriale for sin egen fornøyelses skyld, men dette er et tilbud for å kunne sikre lokalhistoriske verdier for ettertiden.
Interesserte kan kontakte:
Per Swensen, 75 75 10 45
Tove Omnes, 75 75 12 27
Anfinn Myrvang, 75 75 17 97
for nærmere informasjon om tilbudet, eller for avtale om avlevering av arkivmateriale.

AKTIVITETSDAG P┼ BIBLIOTEKET

Lørdag, den 9. mars 2002 hadde Meløy Historielag, Meløy Folkemuseum, Meløy Folkebibliotek og DIS Salten (databehandling i slektsforskning) et fellesarrangement på biblioteket på Ørnes. Frammøtet var over all forventning - interessen var stor. Terje Olufsen hadde en fin presentasjon av prosjektet og arbeidet med den omfattende billedsamlingen etter Christian Waatvik, og DIS Salten tok folk med på en spennende tur inn i slektshistorien og bruk av interenett. Meløy Historielag markerte seg ved å fortelle om sine produkter og planer framover, og Meløy Folkemuseum presenterte sitt arbeid og sine planer for sommeren. Et positivt tiltak som gjerne kan gjentas i en eller annen form.

MEDLEMSBLAD

Ledelsen i Meløy Historielag har gjennom årene dessverre ikke vært spesielt aktiv i forhold til å pleie kontakten med de øvrige medlemmene i laget. Høsten 1998 tok Anfinn Myrvang fra Engavågen initiativet til å produsere en liten trykksak med informasjon om løst og fast et par ganger i året til lagets medlemmer. Denne distribueres nå i mai og november måned - i samarbeid med Unni Torsvik, Ørnes.

MELØYS EGEN FOTOGRAF, CHRISTIAN WAATVIK, FRAM I LYSET

Det har i ganske lang tid vært jobbet mye med billedsamlingen etter Christian Waatvik. Flere tusen bilder er digitalisert, og slik tatt vare på for ettertiden. Det gjenstår ennå mye arbeid, bl.a. med å få nedtegnet faktaopplysninger - et svært tidkrevende arbeid. Det er Terje Olufsen og Reidun Hals, i samarbeid med kulturkontoret i Meløy, som står for jobben. Prosjektet ble presentert for publikum i mars 2002, og samme høst ble noen av bildene vist i en egen Christian Waatvik-utstilling på Meløy Folkebibliotek på Ørnes. En egen artikkel om fotografen finnes i Meløy Historielags årbok for 2002.

MELØYG┼RDEN

Det jobbes stadig på ulike fronter for å ta vare på vår kulturarv, og slett ikke bare i historielagets regi. Når det gjelder Meløy kommunes "Tusenårssted", Meløygården ute på Meløy, jobber en egen stiftelse med bevaring av bygningene i tunet, samt det å kunne gi disse innhold og liv. Stiftelsens største oppgave er imidlertid her som ellers å makte å skaffe midler til oppgavene. For tiden jobbes det med å få innredet "Anders-Larsa-huset". Fra våren 2002 har styret bestått av Per Swensen (leder), Ivar Helgesen, Roar Sørgård, John Gunnar Stigen og Anfinn Myrvang (historielagets representant).

BILLEDARKIV

Da Nordlandsposten la ned sin lokalredaksjon på Ørnes, ble billedsamlingen (negativer) overlatt til Meløy Historielag. Her finnes billedstoff helt fra rundt 1960 og fram til tusenårsskiftet fra hele Meløy og de nærliggende kommuner. Historielaget anser dette for å være en skatt, en dokumentasjonskilde som bare vil bli mer og mer verdifull ettersom årene går. Samlingen skal oppbevares i det lokalhistoriske arkivet på Meløy.

Se smňplukk fra andre ňr?
SM┼PLUKK 2022
SM┼PLUKK 2021
SM┼PLUKK 2019
SM┼PLUKK 2017
SM┼PLUKK 2016
SM┼PLUKK 2015
SM┼PLUKK 2014
SM┼PLUKK 2013
SM┼PLUKK 2012
SM┼PLUKK 2011
SM┼PLUKK 2010
SM┼PLUKK 2009
SM┼PLUKK 2008
SM┼PLUKK 2006
SM┼PLUKK 2005
SM┼PLUKK 2004
SM┼PLUKK 2002
SM┼PLUKK 2001